Departament Promocji, Sportu i Turystyki

XVIII Posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego

1 marca 2022 r. o godzinie 11:00 odbyło się Nadzwyczajne XVIII posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego.

W wideokonferencji uczestniczyło 17 członków Rady, jak również zaproszeni goście, w tym Marszałek Województwa Lubelskiego – Jarosław Stawiarski, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego – Zbigniew Wojciechowski, Skarbnik Województwa Lubelskiego – Bożena Szydło, Dyrektor Departamentu Promocji Sportu i Turystyki UMWL – Artur Domański.

Zgodnie z założeniem, priorytetowym punktem posiedzenia była dyskusja o włączeniu lubelskich organizacji pozarządowych – za pośrednictwem członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego – do pomocy obywatelom Ukrainy, która znajduje się w stanie wojennym po agresji militarnej ze strony Rosji.

Marszałek, Wicemarszałek oraz Skarbnik Województwa omówili celowość wyasygnowanych 800 tysięcy złotych na podejmowanie działań pomocowych w trudnej sytuacji naszych sąsiadów. Powyższa kwota została wprowadzona autopoprawką do Budżetu Województwa Lubelskiego na 2022 r. podczas wczorajszych obrad Sejmiku Województwa Lubelskiego.

Zaplanowane środki będą przeznaczone na tzw. małe granty dla lubelskich organizacji pozarządowych angażujących się w pomoc dla mieszkańców Ukrainy.

Uczestnicy posiedzenia poparli taką inicjatywę finansową oraz omówili działania, które już podjęli swoich organizacjach aktywizując społeczność lokalną.

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego podjęła w tej sprawie stosowną Uchwałę.