Departament Promocji, Sportu i Turystyki
Nagrody pieniężne za osiągnięte wyniki sportowe.

Przypominamy o zbliżającym się terminie składania wniosków o nagrody sportowe dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.