Departament Promocji, Sportu i Turystyki
Notatka dotycząca dostępności cyfrowej strony internetowej promocja.lubelskie.pl

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, informuję, że w dniu 24 marca dokonano przeglądu deklaracji dostępności na stronie internetowej promocja.lubelskie.pl.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 • na stronie internetowej znajdują się dokumenty i pliki multimedialne nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • nie wszystkie elementy wizualne zawierają ścieżkę dźwiękową z napisami dla niesłyszących,
 • nie wszystkie elementy multimedialne posiadają możliwą do uruchomienia bezwzrokowo, poprawnie sformułowaną audiodeskrypcję i/lub przygotowaną transkrypcję,
 • mogą zdarzać się błędne opisy alternatywne zdjęć,
 • na stronie umieszczane są dokumenty od innych podmiotów, które mogą nie spełniać wymagań dostępności.

Wszystkie materiały zostają sukcesywnie dostosowywane pod względem dostępności dla osób niepełnosprawnych.

 

 

Informacje o Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w wersji łatwej do czytania ( ETR  )

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną.

Kierownikiem Urzędu jest Marszałek Województwa Lubelskiego.

Marszałek swoje zadania wykonuje osobiście, przy pomocy Członków Zarządu, Skarbnika, Sekretarza Województwa, dyrektorów, kierowników i pracowników.

Urząd zapewnia obsługę merytoryczną, organizacyjną, prawną, techniczną, kancelaryjno-biurową Sejmiku, komisji Sejmiku, Zarządu i Marszałka.

Urząd działa w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie województwa.

Główne zadania o charakterze wojewódzkim realizowane przez Samorząd Województwa dotyczą:

Edukacji publicznej.

Promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej.

Wspierania polityki prorodzinnej.

Upowszechniania kultury, ochrony zabytków, opieki nad zabytkami.

Promocji rozwoju lubelskiego rolnictwa, obszarów wiejskich.

Kształtowania, prowadzenia polityki przestrzennej w województwie.

Działań związanych z transportem zbiorowym dla mieszkańców województwa.

Promocji zatrudnienia, aktywizacji bezrobotnych.

Promocji gospodarczej, rozwoju przedsiębiorczości.

Rozwoju kultury fizycznej, promocji turystyki województwa.

Ochrony przyrody i środowiska.

Obsługi funduszy europejskich, pomocy mieszkańcom województwa w staraniach o środki europejskie.

Napisania strategii rozwoju Województwa Lubelskiego.

Osoby niedosłyszące mogą skorzystać w Urzędzie z:

 • usługi przenośnej pętli indukcyjnej, dostępnej w Kancelarii Ogólnej przy ul. Artura Grottgera 4;
 • usługi tłumacza języka migowego albo załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej;
 • możliwości kontaktu z urzędem za pomocą internetu, przesłania wiadomości e-mail na adres info@lubelskie.pl albo przesłania pisma za pomocą platformy EPUAP.

W celu skorzystania przez osoby zainteresowane z pomocy tłumacza języka migowego: PJM, SJM, SKOGN przy załatwianiu spraw w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, prosimy o kontakt:

 • SMS albo MMS pod numerem telefonu: 661 166 190
 • albo poprzez inną osobę,
 • telefonicznie pod numerem telefonu: 81 44 16 600 albo 661166190 albo faxem 81 44 16 649.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie tworzą departamenty, biura, kancelarie oraz samodzielni pracownicy.

Kierownikiem Urzędu Marszałkowskiego jest Marszałek Województwa Lubelskiego

Marszałkiem jest Jarosław Stawiarski.

W Departamentach Urzędu można załatwić:

 • sprawy związane z pieniędzmi jakie Polska dostaje z Unii Europejskiej,
 • sprawy związane z informowaniem turystów z Polski i świata, aby odwiedzali województwo lubelskie,
 • sprawy związane z gospodarką,
 • pomoc osobom, które mają firmy i przedsiębiorstwa,
 • sprawy związane z nauką młodzieży,
 • sprawy związane ze zdrowiem mieszkańców i leczeniem w szpitalach,
 • sprawy związane z działalnością teatrów, muzeów,
 • sprawy związane z budową nowych dróg i mostów,
 • urząd przekazuje informacje o nowościach w rolnictwie, leśnictwie i na wsi,
 • urząd informuje o tradycjach, zwyczajach i potrawach z regionu,
 • urząd zajmuje się ochroną przyrody.

Urząd jest na ulicy Artura Grottgera 4 w Lublinie.

Można do nas zadzwonić

telefon:          814416600

661166190

e-mail:            info@lubelskie.pl

Można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego. Aby skorzystać z tej usługi należy zadzwonić.

Budynki Urzędu mają windy.

Osoby niepełnosprawne mogą zaparkować w przeznaczonych dla nich miejscach.