Departament Promocji, Sportu i Turystyki

Lubelskie w obiektywie!

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Lubelskie. Smakuj życie” to jedno z ciekawszych corocznych działań promocyjnych Regionu Lubelskiego.

W konkursie mogą uczestniczyć zarówno profesjonaliści zajmujący się fotografią artystyczną, reportażową czy dokumentacyjną, jak i osoby fotografujące amatorsko. Nie ma też ograniczeń wiekowych czy terytorialnych. Zdjęcia przysyłają autorzy z całego regionu i wielu innych regionów Polski, ale także z zagranicy. Warunek jest jeden – muszą to być fotografie wykonane w Lubelskiem i pokazujące obraz tego regionu.

Najciekawsze prace pokazujemy na pokonkursowych wystawach oraz w różnych publikacjach promujących Region Lubelski. Są też ilustracją informacyjnych i promocyjnych stron i profili internetowych województwa. Nagrodzone i wyróżnione zdjęcia publikowane są też corocznie w katalogach, wydawanych w formie kalendarza Regionu Lubelskiego.

Nagrodami w konkursie są wartościowe bony zakupowe oraz materiały promocyjne regionu. Prace ocenia jury złożone z fotografików reprezentujących stowarzyszenia i związki twórcze oraz ze specjalistów promocji urzędu marszałkowskiego.


Jubileuszowa Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Lubelskie. Smakuj życie!”

Przygotowaliśmy cenne nagrody! Wybierz #KierunekLubelskie, utrwal wyjątkowe chwile i podziel się swoimi wrażeniami i artystycznymi efektami pobytu w Lubelskiem.

Atutem konkursu jest jego otwarta formuła dopuszczająca uczestnictwo zarówno profesjonalistów zajmujących się fotografią artystyczną czy reportażową, jak i osoby fotografujące amatorsko. Mogą wziąć w nim udział nie tylko dorośli, ale także dzieci i młodzież (po przesłaniu zgody rodziców lub opiekunów).

Konkurs ma dwie kategorie: artystyczną i reportażową. Liczymy, że fotografia artystyczna pokaże nasz region okiem i obiektywem ludzi wrażliwych na piękno i unikatowość natury, ale też krajobrazu z bogactwem miejsc, obiektów, wydarzeń, ludzi. Mogą to być zdjęcia będące efektem fotograficznych plenerów, jak i atrakcyjne kadry uchwycone podczas turystycznych wędrówek po regionie. Z kolei fotografia reportażowa powinna przedstawiać obraz wydarzeń, w których człowiek odgrywa główną rolę.

Uczestnicy konkursu mogą nadesłać do pięciu zdjęć. Fotografie oceni profesjonalne jury, w którym zasiądą doświadczeni fotograficy: Piotr Maciuk – członek Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego im. Edwarda Hartwiga; Jacek Zaim – członek Fotoklubu RP oraz laureat wielu nagród Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej FIAP; Mikołaj Majda – fotografik prasowy i reklamowy z Agencji Ivent Mikołaj Majda;

Jury będzie miało do rozdysponowania, w obu kategoriach konkursowych, karty zakupowe o nominałach 2000 zł za I miejsca, 1000 zł za II miejsca i 500 zł za III miejsca. Autorzy wyróżnionych zdjęć otrzymają zestawy wydawnictw i materiałów promocyjnych „Lubelskie. Smakuj życie!”.

Najciekawsze prace zaprezentujemy na pokonkursowej wystawie, opublikujemy w wydawnictwach promujących Region Lubelski. Zilustrują one także informacyjne i promocyjne strony i profile społecznościowe województwa. Nagrodzone i wyróżnione zdjęcia znajdą się w katalogu, wydanym w formie kalendarza Regionu Lubelskiego na 2022 rok.

Na fotografie czekamy do 15 października 2021r. Zapisane na płycie lub innym nośniku, należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Departament Promocji, Sportu i  Turystyki, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin (z dopiskiem na kopercie: „KONKURS FOTOGRAFICZNY”). Warunkiem udziału w konkursie jest dołączenie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia.

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród zwycięzcom odbędzie się w grudniu 2021 r.

Do pobrania:
Regulamin X OKF
Karta zgłoszeniowa

Informacje w sprawie konkursu można uzyskać również pod numerami telefonów: 81 44 16 786 lub 81 44 16 588 oraz mailowo: promocja@lubelskie.pl