Departament Promocji, Sportu i Turystyki

 

1.Zaszeregowanie obiektów hotelarskich do określonych rodzajów i nadanie kategorii – złóż wniosek lub pobierz wniosek

Zaszeregowanie obiektów hotelarskich (obiektów noszących nazwy: hotel, motel, pensjonat, kemping (camping), dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko) do określonych rodzajów i nadanie kategorii odbywa się w trybie decyzji administracyjnej wydawanej przez Marszałka Województwa Lubelskiego na podstawie wniosku. Zaszeregowanie obiektu wymaga przeprowadzenia oceny kategoryzacyjnej obiektu.

2.Potwierdzenie zaszeregowanie obiektów hotelarskich do określonego rodzaju i kategorii – złóż wniosek lub pobierz wniosek

W przypadku zmiany przedsiębiorcy świadczącego usługi w skategoryzowanym obiekcie hotelarskim konieczne jest potwierdzenie lub zmiana zaszeregowania danego obiektu do określonego rodzaju i kategorii obiektów hotelarskich. Potwierdzenie zaszeregowania wymaga przeprowadzenia oceny  kategoryzacyjnej obiektu.

3.Zmiana zaszeregowania obiektów hotelarskich do określonego rodzaju i kategorii – złóż wniosek lub pobierz wniosek

Zmiana zaszeregowania do określonego rodzaju i kategorii obiektów hotelarskich dotyczy obiektów hotelarskich skategoryzowanych. Zmiana zaszeregowania obiektu hotelarskiego wymaga przeprowadzenia oceny kategoryzacyjnej obiektu.

4.Przyrzeczenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii (promesa) – złóż wniosek lub pobierz wniosek

Promesa wydawana jest przedsiębiorcom, którzy zamierzają rozpocząć świadczenie usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim. Promesa wydawana jest w formie decyzji administracyjnej na wniosek przedsiębiorcy.

W okresie ważności promesy przedsiębiorca nie może świadczyć usług hotelarskich w obiekcie. Przedsiębiorca może używać nazwy rodzajowej i oznaczenia kategorii do celów informacyjnych i promocyjnych obiektu hotelarskiego. Okres ważności promesy wynosi 2 lata.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2166 t.j.)