Departament Promocji, Sportu i Turystyki

„Konkurs – Turystyka 2020” – rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w formie wspierania w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Wyniki II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania turystyki i…

TURYSTYKA – drugi otwarty konkurs ofert na rok 2020

Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania turystyki i krajoznawstwa w formie…

Dokumenty do pobrania

Oferta realizacji zadania publicznego Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego Zaktualizowany plan, harmonogram i opis rezultatów Zaktualizowana…

TURYSTYKA – otwarty konkurs ofert na rok 2020

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania turystyki i krajoznawstwa w formie wspierania…

„Konkurs – Turystyka 2020” – rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w formie wspierania w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Dnia 12 marca 2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego w Uchwale nr CXXI/2541/2020 dokonał wyboru ofert i…

Otwarte konkursy ofert – instrukcja postępowania

Otwarte konkursy ofert Wynikają z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego…