Departament Promocji, Sportu i Turystyki

Oferta w trybie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Organizacja Turystyczna „Szlak Jagielloński”, nr KRS 0000312357, złożyła wniosek o dofinansowanie…

Oferta w trybie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta złożona przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Miejski im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie w…

Dotacje – instrukcja postępowania

Tryb pozakonkursowy  tzw. „małe granty” w Województwie Lubelskim Wynika z art. 19a ustawy z dnia 24…

Dokumenty do pobrania

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego tryb art.19a Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego tryb art.19a