Departament Promocji, Sportu i Turystyki

Dotacje – instrukcja postępowania

Tryb pozakonkursowy  tzw. „małe granty” w Województwie Lubelskim Wynika z art. 19a ustawy z dnia 24…

Dokumenty do pobrania

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego tryb art.19a Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego tryb art.19a