Departament Promocji, Sportu i Turystyki

Nagrody pieniężne Województwa Lubelskiego są przyznawane na podstawie Uchwały Nr XI/192/2019 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród Województwa Lubelskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 6548).

 

Nabór wniosków

Wnioski o przyznanie o przyznanie nagrody pieniężnej za wyniki sportowe określone w Uchwale, osiągnięte do dnia 31 października bieżącego roku można składać w ciągu tego roku w terminie do dnia 15 listopada w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Wnioski o przyznanie nagrody pieniężnej za wyniki sportowe określone w Uchwale, osiągnięte po dniu 31 października bieżącego roku można składać od dnia 1 do dnia 15 stycznia kolejnego roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie.

 

Podmiotami uprawnionymi do występowania z wnioskami o przyznanie nagrody pieniężnej są:

  • klub sportowy, którego kandydat do nagrody:
    1. w przypadku zawodnika – jest członkiem tego klubu,
    2. w przypadku trenera – za przyczynienie się do osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego przez zawodnika/ zawodników tego klubu;
  • związek sportowy, właściwy dla danego sportu.

 

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o przyznanie nagrody pieniężnej dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym – formularz F-PST.IV/08/(13.12.2019).

Do wniosku dołącza się:

  • dokument potwierdzający uzyskanie osiągnięcia, za które ma być przyznana nagroda wydany przez właściwy polski związek sportowy, Polski Komitet Olimpijski lub Polski Komitet Paraolimpijski.

 

Komplet dokumentów tj. wniosek z wymaganymi załącznikami można składać osobiście w Kancelarii Ogólnej UMWL przy ul. Artura Grottgera 4 w Lublinie (parter)
w godzinach przyjęć interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30 oraz
za pośrednictwem poczty, wysyłając wniosek wraz z wymaganymi załącznikami na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul.  Artura Grottgera  4, 20-029 Lublin.