Departament Promocji, Sportu i Turystyki

Wykaz lubelskich organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 rok w 2023 roku.

Jak działa mechanizm 1,5%?

Każdy z podatników podatku dochodowego od osób fizycznych na etapie rozliczenia z fiskusem może przekazać 1,5% podatku do wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (OPP), która jego zdaniem najbardziej potrzebuje wsparcia. Możliwość pozyskiwania 1,5% podatku od osób fizycznych to przywilej dla organizacji posiadających status OPP. Podatnik nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów a przekazywane pieniądze trafią bezpośrednio na konto wybranej OPP, która zgodnie z przedmiotem określonym w statucie dokona wewnętrznej dystrybucji środków pieniężnych, realizując tym samym zadania należące do sfery zadań publicznych. Ideę mechanizmu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wprowadziła ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2003 r., a szczegółowe przepisy określające, kto i jak może przekazać 1,5% podatku znajdują się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kto może przekazać 1,5% podatku dla OPP?

Podmiotami uprawnionymi do przekazania 1,5% podatku są wszyscy podatnicy rozliczający w danym roku przychody podlegające opodatkowaniu, zatem dotyczy to osób fizycznych rozliczających się
z urzędem skarbowym:

 •  poprzez standardowy PIT roczny z opodatkowaniem w wysokości 17% (minus kwota zmniejszająca podatek) lub 32%, (niezależnie od źródła dochodu, np.: umowę o pracę, zlecenie, prawa autorskie, zbycie akcji, lub innych źródeł).  
 • podatkiem liniowym, ryczałtowo od przychodów ewidencjonowanych,
 • emeryci i renciści, pod warunkiem, że wypełnią specjalny formularz PIT-OP (stanowiący oświadczenie w sprawie złożenia wniosku o przekazanie 1% podatku wynikającego z rocznego rozliczenia podatkowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego) i prześlą – korzystając z systemu elektronicznego, bądź w wersji papierowej – do właściwego urzędu skarbowego. Jeśli emeryci nie złożą PIT-OP w bieżącym roku a dokonali tego w roku poprzednim to  1%  ich podatku zostanie przekazany na podstawie wskazania organizacji jak w roku poprzednim.

Podatnicy, którzy zdecydowali się na rozliczenie podatku przez pracodawcę nie mają możliwości przekazania 1,5%.

Należy dodać, że nie możemy przekazać więcej niż 1,5% podatku wynikającego z zeznania podatkowego. Jeśli chcemy wspomóc OPP, czy też organizację pozarządową możemy przekazać zadeklarowaną sumę pieniędzy w formie darowizny.

Komu więc przekazać swój 1,5% podatku, czym się kierować przy wyborze organizacji?  Zanim przekażemy organizacji 1,5% podatku warto przede wszystkim sprawdzić, jak wydała ona pieniądze w poprzednim roku, a nawet w latach poprzednich.

Jak przekazać 1,5% podatku:

Przekazanie podatku nie jest trudne! Można to ująć w skrócie: numer, kwota, cel. 

Wystarczy wybrać OPP, podać nr KRS w odpowiedniej deklaracji podatkowej, obliczyć i wpisać kwotę 1,5% podatku. Dla ułatwienia możemy skorzystać z  programów  np. e-PIT – dokonujących niezbędnych obliczeń oraz wskazujących rubryki do wypełnienia. Rozliczając się z dochodów podatnicy dodatkowo poza wyborem organizacji mogą doprecyzować cel szczegółowy, na jaki zostanie przeznaczony 1,5% podatku. W przypadku organizacji, które prowadzą tzw. subkonta dla podopiecznych, wskazanie celu szczegółowego jest podstawą do przekazania pieniędzy dla konkretnego potrzebującego. Dodatkowo można wyrazić zgodę na przekazanie OPP danych podatnika a Naczelnik Urzędu Skarbowego dane te może udostępnić organizacji. Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów na bieżąco aktualizuje wykaz ustawowy organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 rok w 2023 roku.

Na jednym formularzu zeznania rocznego podatnik może przekazać swój 1,5% dla jednej organizacji, w przypadku rozliczenia z różnych źródeł dochodu (np. rozliczenie w związku z dochodami ze zbycia papierów wartościowych), czyli w przypadku składania wielu deklaracji, może wspomóc działanie wielu OPP. Ważne jest, aby wskazać w rozliczeniu PIT organizację, która jest w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5%, w innym przypadku urząd skarbowy odstąpi od przekazania 1,5%, który nie trafi do żadnej organizacji, lecz do budżetu państwa, tak jak reszta podatku. Po raz piąty, w 2023 roku, podatnicy otrzymują wypełnione przez pracodawcę lub organ rentowy zeznania podatkowe, mogą je weryfikować i uzupełniać, w tym wskazywać OPP. Wspomniana usługa o nazwie Twój e-PIT znajduje się na portalu podatkowym: podatki.gov.pl. Kolejnym warunkiem, aby skutecznie przekazać 1,5% dla wybranej OPP, jest złożenie deklaracji podatkowej w ustawowym terminie (potem można ją korygować), oraz zapłacenie należnego podatku, który jest podstawą ustalenia kwoty przekazywanej dla OPP.

Pamiętajmy o sprawdzeniu danych – podanie błędnego numeru konta lub błędnego numeru KRS nie pozwoli na przekazanie 1,5% na rzecz organizacji (dane te mogą podlegać korekcie, jak każda inna pozycja deklaracji rocznej).

 W 2023 roku deklaracje podatkowe PIT 2022 składać należy:

 • do 2 maja 2023 roku (wtorek) > PIT-28;
 • do 2 maja 2023 roku  (wtorek) > PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, również PIT-OP.

Czy wiesz, że…

W lutym 2023 roku w Polsce było zarejestrowanych ponad 9 tysięcy organizacji pożytku publicznego w tym 440 z województwa lubelskiego (wg. Wykazu z Ministerstwa Finansów opublikowanego przez Narodowy Instytut Wolności – stan na 16 lutego 2023 roku).

Gdyby wszyscy podatnicy z województwa lubelskiego wykorzystali możliwość wsparcia to wsparcie finansowe organizacji byłoby dużo wyższe. Składając zeznanie podatkowe warto o tym pamiętać.

Największymi w województwie lubelskim beneficjentami 1 procenta są:

  • Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą” – 8 840 114,00 zł;
  • „Lubelskie Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie” – 2 807 774,00 zł;
  • „AVALON – Bezpośrednia pomoc niepełnosprawnym” – 1 884 369,00 zł;
  • Fundacja „Serca dla Maluszka” – 1 757 631,00 zł;
  • Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” – 1 705 314,00 zł;
  • Fundacja SiePomaga – 1 588 656,00 zł.

Warto zapoznać się z informacją dotyczącą wydatkowania przez organizacje pożytku publicznego środków finansowych pochodzących z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2022 roku, sporządzoną na podstawie bazy sprawozdań organizacji pożytku publicznego znajdując się na stronie Narodowego Instytutu Wolności – www.niw.gov.pl.