Departament Promocji, Sportu i Turystyki

Wykaz lubelskich organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 rok w 2021 roku

Jak działa mechanizm 1%?

Każdy z podatników podatku dochodowego od osób fizycznych na etapie rozliczenia z fiskusem może przekazać 1% podatku do wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (OPP), która jego zdaniem najbardziej potrzebuje wsparcia. Możliwość pozyskiwania 1% podatku od osób fizycznych to przywilej dla organizacji posiadających status OPP. Podatnik nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów a przekazywane pieniądze trafią bezpośrednio na konto wybranej OPP, która zgodnie z przedmiotem określonym w statucie dokona wewnętrznej dystrybucji środków pieniężnych, realizując tym samym zadania należące do sfery zadań publicznych. Ideę mechanizmu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wprowadziła ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   w 2003 r., a szczegółowe przepisy określające, kto i jak może przekazać 1% podatku znajdują się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kto może przekazać 1% podatku dla OPP?

Podmiotami uprawnionymi do przekazania 1% podatku są wszyscy podatnicy rozliczający w danym roku przychody podlegające opodatkowaniu, zatem dotyczy to osób fizycznych rozliczających się
z urzędem skarbowym:

 •  poprzez standardowy PIT roczny z opodatkowaniem w wysokości 17% (minus kwota zmniejszająca podatek) lub 32%, (niezależnie od źródła dochodu, np.: umowę o pracę, zlecenie, prawa autorskie, zbycie akcji, lub innych źródeł).  
 • 19% podatkiem liniowym, ryczałtowo od przychodów ewidencjonowanych,
 • emeryci i renciści, pod warunkiem, że wypełnią specjalny formularz PIT-OP (stanowiący oświadczenie w sprawie złożenia wniosku o przekazanie 1% podatku wynikającego z rocznego rozliczenia podatkowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego) i prześlą – korzystając z systemu elektronicznego, bądź w wersji papierowej – do właściwego urzędu skarbowego. Jeśli emeryci nie złożą PIT-OP w bieżącym roku a dokonali tego w roku poprzednim to  1%  ich podatku zostanie przekazany na podstawie wskazania organizacji jak w roku poprzednim.

Podatnicy, którzy zdecydowali się na rozliczenie podatku przez pracodawcę nie mają możliwości przekazania 1%.

Należy dodać, że nie możemy przekazać więcej niż 1% podatku wynikającego z zeznania podatkowego. Jeśli chcemy wspomóc OPP, czy też organizację pozarządową możemy przekazać zadeklarowaną sumę pieniędzy w formie darowizny.

Komu więc przekazać swój 1 % podatku, czym się kierować przy wyborze organizacji?  Zanim przekażemy organizacji 1 procent podatku warto przede wszystkim sprawdzić, jak wydała ona pieniądze w poprzednim roku, a nawet w latach poprzednich.

Jak przekazać 1% podatku:

Przekazanie podatku nie jest trudne! Można to ująć w skrócie: numer, kwota, cel. 

Wystarczy wybrać OPP, podać nr KRS w odpowiedniej deklaracji podatkowej, obliczyć i wpisać kwotę 1% podatku. Dla ułatwienia możemy skorzystać z  programów  np. e-PIT – dokonujących niezbędnych obliczeń oraz wskazujących rubryki do wypełnienia. Rozliczając się z dochodów podatnicy dodatkowo poza wyborem organizacji mogą doprecyzować cel szczegółowy, na jaki zostanie przeznaczony 1% podatku. W przypadku organizacji, które prowadzą tzw. subkonta dla podopiecznych, wskazanie celu szczegółowego jest podstawą do przekazania pieniędzy dla konkretnego potrzebującego. Dodatkowo można wyrazić zgodę na przekazanie OPP danych podatnika a Naczelnik Urzędu Skarbowego dane te może udostępnić organizacji. Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów na bieżąco aktualizuje wykaz ustawowy organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 rok w 2021 roku.

Na jednym formularzu zeznania rocznego podatnik może przekazać swój 1% dla jednej organizacji, w przypadku rozliczenia z różnych źródeł dochodu (np. rozliczenie w związku z dochodami ze zbycia papierów wartościowych), czyli w przypadku składania wielu deklaracji, może wspomóc działanie wielu OPP. Ważne jest, aby wskazać w rozliczeniu PIT organizację, która jest w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1%, w innym przypadku urząd skarbowy odstąpi od przekazania 1%, który nie trafi do żadnej organizacji, lecz do budżetu państwa, tak jak reszta podatku. Po raz trzeci, w 2021 roku, podatnicy otrzymują wypełnione przez pracodawcę lub organ rentowy zeznania podatkowe, mogą je weryfikować i uzupełniać, w tym wskazywać OPP. Wspomniana usługa o nazwie Twój e-PIT znajduje się na portalu podatkowym: podatki.gov.pl. Kolejnym warunkiem, aby skutecznie przekazać 1% dla wybranej OPP, jest złożenie deklaracji podatkowej w ustawowym terminie (potem można ją korygować), oraz zapłacenie należnego podatku, który jest podstawą ustalenia kwoty przekazywanej dla OPP.

Pamiętajmy o sprawdzeniu danych – podanie błędnego numeru konta lub błędnego numeru KRS nie pozwoli na przekazanie 1% na rzecz organizacji (dane te mogą podlegać korekcie, jak każda inna pozycja deklaracji rocznej).

 W 2021 roku deklaracje podatkowe PIT 2020 składać należy:

 • do 1 marca 2021 roku (poniedziałek) > PIT-28;
 • do 30 kwietnia 2021 roku (piątek) > PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, również PIT-OP.

Uwaga: w przypadku PIT-37 i PIT-38 w usłudze Twój e-PIT nawet w braku złożenia deklaracji (milczącej zgody na deklarację PIT przedstawioną przez Ministerstwo Finansów, termin ten liczy się od powyższej daty).

Korekta musi być złożona w terminie:

 •  31 maja 2021 r. – PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38,
 •  31 marca 2021 r. – PIT 28

Podatek musi być zapłacony w całości do:

 • 30 czerwca 2021 r. – PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38,
 • 30 kwietnia 2021 r. – PIT 28.

Wskazane terminy mogą zostać wydłużone w związku z ewentualnymi zmianami w przepisach podatkowych, wprowadzanych w związku z neutralizacją skutków gospodarczych epidemii COVID-19.

Czy wiesz, że…

W lutym 2021 roku w Polsce było zarejestrowanych blisko 8,8 tys. organizacji pożytku publicznego w tym 428
z województwa lubelskiego (wg. Wykazu z Ministerstwa Finansów opublikowanego przez Narodowy Instytut Wolności). 

Na podstawie informacji pozyskanej z Izby Administracji Skarbowej w Lublinie wynika, że dla lubelskich organizacji pożytku publicznego z rozliczeń podatkowych za 2019 rok w 2020 roku w 516 251 zeznaniach zadeklarowano odpis na rzecz OPP w kwocie prawie 34 mln złotych (33 923 651,00).

Zestawienie: Zeznania podatkowe z deklaracją przekazania 1% podatku na rzecz OPP oraz kwoty pieniężne, która wskazuje na tendencję wzrostową w liczbie deklaracji i kwot pieniężnych.

Gdyby wszyscy podatnicy z województwa lubelskiego wykorzystali tę możliwość to wsparcie finansowe tych organizacji byłoby o 3 mln zł wyższe. Składając zeznanie podatkowe warto o tym pamiętać.

Kwoty podatku z rozliczenia 1 %, które zostały przekazane dla OPP w poszczególnych oddziałach urzędu skarbowego:

 • US Biała Podlaska – 2 334 396,00 zł;
 • US Biłgoraj – 1 106 521,00 zł;
 • US Chełm – 1 837 261,00 zł;
 • US Hrubieszów – 566 432,00 zł;
 • US Janów Lubelski – 524 159,00 zł;
 • US Krasnystaw – 681 822,00 zł;
 • US Kraśnik – 1 049 206,00 zł;
 • US Lubartów – 1 136 582,00 zł;
 • Pierwszy US w Lublinie – 7 478 648,00 zł;
 • Drugi US w Lublinie – 3 125 301,00 zł;
 • Trzeci US w Lublinie – 3 272 209,00 zł;
 • US Łuków – 1 569 935,00 zł;
 • US Opole Lubelskie – 543 941,00 zł;
 • US Parczew – 413 281,00 zł;
 • US Puławy – 2 010 509,00 zł;
 • US Radzyń Podlaski – 697 342,00 zł;
 • US Tomaszów Lubelski – 833 385,00 zł;
 • US Włodawa – 454 238,00 zł;
 • US Zamość – 2 357 964,00 zł;
 • US Łęczna – 996 546,00 zł;
 • US Ryki – 933 973,00 zł. 


Największymi w województwie lubelskim beneficjentami 1 procenta są:

 • Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą” (7 534 096,00 zł);
 • „Lubelskie Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie” (2 350 386,00 zł);
 • „AVALON – Bezpośrednia pomoc niepełnosprawnym” (1 571 251,00 zł);
 • Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” (1 503 041,00 zł);
 • Fundacja „Serca dla Maluszka” (561 998,00 zł);
 • Fundacja Sensoria (467 310,00 zł).

Warto zapoznać się z informacją dotyczącą wydatkowania przez organizacje pożytku publicznego środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 2019 roku, sporządzoną na podstawie bazy sprawozdań organizacji pożytku publicznego znajdując się na stronie Narodowego Instytutu Wolności – www.niw.gov.pl.