Departament Promocji, Sportu i Turystyki

Rozpoczęcie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy w województwie lubelskim

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o…

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubelskiego” z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Rozpoczynamy konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla…

Sprawozdanie z konsultacji przyjęte

Sprawozdanie z konsultacji społecznych i przeprowadzonych z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego projektu uchwały Sejmiku…

Rozpoczęcie konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego

Rozpoczęcie  konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu udzielania w Województwie…

Wykaz OPP w Lubelskiem – 1,5% za 2023 rok w 2024 roku

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) opublikował 8 grudnia 2023 roku wykaz…

Informacja w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w ramach otwartych konkursów ofert w 2024 roku

W związku z przeprowadzonym naborem kandydatów na członków komisji konkursowych wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz inne…

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w ramach otwartych konkursów ofert w 2024 roku

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa…

Laureaci „Nagrody Trzeciego Sektora”

Kapituła Konkursu dokonała wyboru Laureatów „Nagrody Trzeciego Sektora”. Do konkursu zgłoszono 13 kandydatur, z których członkowie…

Konkurs – „Nagroda Trzeciego Sektora”

Szanowni Państwo, informujemy o kontynuacji corocznego wydarzenia pod nazwą: „Lubelskie Forum NGO i Lubelskie Forum Inicjatyw…

Rozpoczęcie konsultacji projektu „Program współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o…

I posiedzenie zespołu

I posiedzenie zespołu do opracowania projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi…

Wybór ofert – 21 lipca 2023 r.

NABÓR ZAKOŃCZONY Zarząd 21 lipca 2023 r. Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Fundacja Innowacji i Inspiracji…

Nabór ofert „Małe Granty” – organizacja wypoczynku dla dzieci  i młodzieży z Ukrainy na terenie województwa lubelskiego

Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie zadań…

Sprawozdanie z konsultacji projektu – przyjęte

Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie określenia warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy…

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego V kadencji

Marszałek Województwa Lubelskiego w związku z Zarządzeniem nr 66/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r. w…

Wybory do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego – wyniki głosowania

Marszałek Województwa Lubelskiego działając na podstawie uchwały nr CDXXXVII/7712/2023 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 8 marca…

Wybory do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego – głosowanie

Marszałek Województwa Lubelskiego działając na podstawie uchwały nr CDXXXVII/7712/2023 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 8 marca…