Departament Promocji, Sportu i Turystyki

 

PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH:

mężczyzna w okularach

 

 

Maciej Budka – zgłoszony przez Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, pełni funkcję dyrektora lubelskiego PCK, reprezentuje obszar: Pomoc społeczna,

 

 

 

 

Wojciech Dec – zgłoszony przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w Lublinie, prezes wymienionej organizacji, reprezentujący obszar: Turystyka i krajoznawstwo,

 

 

 

Małgorzata Gromadzka – zgłoszona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Korchowa „ Jedność wsi”, reprezentuje obszar: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,

 

 

 

 

Andrzej Hulajko – zgłoszony przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Parczewie, inicjator i działacz kultury fizycznej w województwie lubelskim, reprezentuje obszar: Wspieranie i upowszechnianie Kultury Fizycznej,

 

 

Ewa Rębecka – zgłoszona przez Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych , prezes tego stowarzyszenia, z zawodu księgowa , prowadzi własne biuro rachunkowe, reprezentuje obszar: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

 

 

 

 

Radosław Sałata – zgłoszony przez Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” Inspektorat Radzyń, reprezentujący obszar : Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, obecnie Wójt Gminy Borki,

 

kobieta w okularach

 

 

Justyna Spryszak – zgłoszona przez Fundację „ W drodze”, wiceprezes wymienionej fundacji, koordynator biura FLOP w Lublinie, reprezentująca obszar: Rehabilitacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych,

 

 

 

Paweł Wiśniewski – zgłoszony przez Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy HUMANUS w Janowie Lubelskim, prezes tegoż stowarzyszenia, reprezentuje obszar: Promocja zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich i aktywizacji bezrobotnych,

 

 

 

Dariusz Gawlik – zgłoszony przez Oddział Wojewódzki Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie, reprezentuje obszar: Ekologia i ochrona środowiska,

 

 

 

 

Barbara Wojciechowska – reprezentuje obszar: Ochrona i promocja zdrowia, zgłoszona przez Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Rodzinie „Podaj Dłoń” w Józefowie, prezes tego stowarzyszenia.

 
PRZEDSTAWICIEL WOJEWODY LUBELSKIEGO:

mężczyzna brunet

 

 

 

Marcin Jakóbczyk

 

 
PRZEDSTAWICIELE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO:

mężczyzna w okularach

 

 

Ryszard Szczygieł – przewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego

 

 

MEŻCZYZNA 

 

 

Piotr Rzetelski

 

mężczyzna  

 

 

Konrad Sawicki

 

mężczyzna 

 

 

Marek Wojciechowski

 

 

 
PRZEDSTAWICIELE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO:

 

 

 

Andrzej Figura 

 

 

 

 

Małgorzata Romanko

 

 

 

Kamila Szysiak

 

 

kobieta

 

 

Elżbieta Katarzyna Kędzierska

 

 

 

 

 

Marzena Długosz