Departament Promocji, Sportu i Turystyki

UPROSZCZONY WZÓR OFERTY I SPRAWOZDANIA

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego. Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego.