Departament Promocji, Sportu i Turystyki

Na zlecenie Województwa Lubelskiego dr inż. Tadeusz Kopta, opracował dokument pn. „Standardy projektowe dla tras rowerowych województwa lubelskiego”. Dokument został zaprezentowany przez autora podczas konferencji online w dniu 1 lipca 2021 r. przedstawicielom samorządów województwa lubelskiego, lokalnym organizacjom turystycznym, przedstawicielom stowarzyszeń działających w turystyce rowerowej.

Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął Standardy uchwałą nr CCLXXXIX/5106/2021, w dniu 24 sierpnia 2021 roku.

Opracowanie stanowi wytyczne do projektowania tras rowerowych w obrębie całego Województwa Lubelskiego, także dla tras projektowanych na terenie poszczególnych gmin.

Ze względu na fakt, że Standardy zostały przyjęte uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego, do ich stosowania zobowiązuje się Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz wszystkie jednostki organizacyjne samorządu województwa. Dla pozostałych jednostek samorządu terytorialnego Standardy powinny służyć jako wytyczne na wszystkich etapach projektowania i wykonywania infrastruktury rowerowej.

Dokument „Standardy projektowe dla tras rowerowych województwa lubelskiego”

Uchwała Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie przyjęcia standardów projektowych z dnia 24 lipca 2021 r.