Departament Promocji, Sportu i Turystyki

1. Nadanie uprawnień przewodnika turystycznego górskiego – złóż wniosek lub pobierz wniosek

Przewodnicy górscy dzielą się na trzy klasy, każda z nich odpowiada za inny poziom trudności tras i przemarsz, są to  I, II i  III klasa – która jest najniższa. Jednocześnie przewodnicy górscy realizują swoje czynności na trzech obszarach górskich Beskidzkim, Sudeckim oraz Tatrzańskim. Nadawanie uprawnień przewodnika turystycznego górskiego dotyczy osób pełnoletnich, które ukończyły szkolenie i zdały egzamin na przewodnika turystycznego górskiego.

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie uprawnień przewodnika górskiego

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

Wniosek o wydanie identyfikatora przewodnika górskiego.