Departament Promocji, Sportu i Turystyki

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji oraz nazwa podmiotu publicznego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie (ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin, tel. 81 44 16 606, e-mail: info@lubelskie.pl) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.promocja.lubelskie.pl.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-05-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-16

Status pod względem zgodności z ustawą

Ta strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodność wymienionych poniżej:

 • na stronie internetowej znajdują się dokumenty i pliki multimedialne nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Multimedia mogą nie posiadać napisów dla osób niedowidzących. Pliki te będą stopniowo uzupełniane;
 • nie wszystkie elementy wizualne zawierają ścieżkę dźwiękową z napisami dla niesłyszących;
 • nie wszystkie elementy multimedialne wizualne posiadają możliwą do uruchomienia bezwzrokowo, poprawnie sformułowaną audiodeskrypcję.
 • mogą zdarzać się błędne opisy alternatywne zdjęć. Będą one stopniowo eliminowane;
 • na stronie umieszczane są dokumenty od innych podmiotów, które mogą nie spełniać wymagań dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Zgodnie z art. 11 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ostatniego przeglądu dokonano: 2024-02-21.

Skróty klawiaturowe

Wykorzystanie skrótów klawiaturowych ułatwia korzystanie z serwisu. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Wszystkie problemy z dostępnością cyfrową strony internetowej możesz zgłosić do Magdaleny Mgłowskiej; kontakt mailowy na adres: promocja@lubelskie.pl, kontakt telefoniczny 81 44 16 789.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Koordynator do Spraw Dostępności w UMWL

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Zgłaszając takie żądanie podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny cyfrowo element lub treść,
 • opis na czym polega i jaki sposób rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeśli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadawalające, możesz zgłosić skargę do kierownictwa naszego urzędu i poinformować Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

 • ul. Artura Grottgera 4, 20‑029 Lublin.

Główne wejście do budynku siedziby urzędu znajduje się od ul. Grottgera. Wejście boczne znajduje się z prawej strony budynku od ul. Marii Curie-Skłodowskiej.
Wejście główne prowadzi przez duże przeszklone drzwi. Po prawej stronie przed wejściem do budynku znajduje się domofon, który pozwala na przywołanie portiera.
Przestrzenie komunikacyjne budynku wolne są od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy).

Urząd zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń poszczególnych departamentów:
• w sposób wizualny – tablica informacyjna znajdującą się po prawej stronie wejścia głównego;
• w sposób głosowy – informacja otrzymana w Kancelarii Ogólnej (punkt obsługi klienta), w portierni oraz za pomocą systemu nawigacyjnego TOTUPOINT.

Do Kancelarii Ogólnej kieruj się po pokonaniu ok. 5 metrów, idąc na wprost od wejścia głównego, a następnie skręć w prawo. W Kancelarii Ogólnej dowiesz się gdzie załatwisz swoją sprawę.
Portiernia znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego.

Na wprost wejścia głównego znajdują się cztery windy oraz jedna winda na prawo, po przejściu holu głównego za przeszkolonymi, oznaczonymi drzwiami i jedna winda na lewo, po przejściu holu głównego również za przeszklonymi, oznaczonymi drzwiami. Windy wyposażone są w przyciski opisane alfabetem Braille’a. Przycisk poziomu zero (na którym znajduje się wejście główne) jest wyróżniony otoczką w odblaskowym kolorze. Windy wyposażone są w system dźwiękowy informujący o numerze piętra. Przy windach bocznych znajdują się klatki schodowe, którymi można wejść na poszczególne piętra urzędu. Początek i koniec biegu schodów oznaczone są naklejonymi taśmami. Sekretariaty Departamentów znajdują się na prawo lub lewo po wyjściu z windy. Sekretariat Departamentu Promocji, Sportu i Turystyki znajduje się na prawo po wyjściu z windy, pokój nr 302.

Na każdym piętrze są 2 toalety przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami, usytuowane w prawej i lewej części budynku.

Miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnościami jest wyznaczone na poziomie – 1 (minus jeden) garażu, do którego wjazd znajduje się po lewej stronie wejścia głównego do budynku przy ul. Grottgera 4. Po wjeździe na parking należy nacisnąć guzik przywołujący portiera. Zachęcamy, aby osoba z niepełnosprawnościami, chcąca skorzystać z miejsca parkingowego poinformowała o swojej wizycie w urzędzie pod nr tel. 81 44 16 500 co najmniej dzień wcześniej.

Obsługa osób z niepełnosprawnościami

W celu skorzystania przez osoby zainteresowane z pomocy tłumacza języka migowego PJM, SJM, SKOGN przy załatwianiu spraw w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz w Filiach w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu, prosimy o:

 • kontakt SMS/ MMS pod nr 661 166 190,
 • poprzez inną osobę,
 • telefonicznie pod nr 81 44 16 600 lub 661 166 190,
 • przesłanie widomości faxem pod nr 81 44 16 649,
 • przesłanie e-maila na adres: info@lubelskie.pl

Osoby zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w sposób określony powyżej, co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Wcześniejsze wskazanie sprawy ułatwi i przyspieszy jej załatwienie. Urząd zapewnia możliwość skorzystania z przenośnej pętli indukcyjnej. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dodatkowe informacje

Departament Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie nie udostępnia aplikacji mobilnej.