Departament Promocji, Sportu i Turystyki

Dotacje – instrukcja postępowania

Tryb pozakonkursowy  tzw. „małe granty” w Województwie Lubelskim Wynika z art. 19a ustawy z dnia 24…