Departament Promocji, Sportu i Turystyki

TURYSTYKA – drugi otwarty konkurs ofert na rok 2020

Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania turystyki i krajoznawstwa w formie wspierania w 2020 r. Termin składania ofert upływa 17 lipca 2020 r.

23 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr CLVIII/3028/2020 ogłosił drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w dziedzinie wspierania turystyki i krajoznawstwa w formie wspierania z terminem realizacji od 15 sierpnia do 15 grudnia 2020 r. Termin składania ofert na zadania upływa dnia 17 lipca 2020 roku.

Informację o konkursie można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, Departament Promocji, Sportu i Turystyki w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, pok. 431 lub pod nr telefonu:  Marcin Pietrzyk – 81 44-16-794.

Uchwała ZWL w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

Ogłoszenie o otwartym konkursie