Departament Promocji, Sportu i Turystyki

SZLAK ROWEROWY

KAZIMIERZ DOLNY • • • • • • • • • • • • • • • KRAŚNIK

Szlak rowerowy Kazimierz Dolny – Kraśnik wiedzie przez zachodnią część Wyżyny Lubelskiej. Bierze on początek w Kazimierzu Dolnym (ul. Nadrzeczna/Plebanka), miasteczku malowniczo położonym w dolinie Wisły, ze wspaniałą renesansową zabudową. Następnie przebiega przez Płaskowyż Nałęczowski, objęty na tym obszarze ochroną w ramach Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Dalej przecina Równinę Bełżycką, mijając Małopolski Przełom Wisły. Pod względem technicznym odznacza się średnim stopniem trudności. Wiedzie ona w większości drogami asfaltowymi. Miejsca początku i końca szlaku są jednocześnie punktami krańcowymi innych, wojewódzkich szlaków rowerowych. W Kazimierzu Dolnym kończy się szlak rowerowy Lublin–Nałęczów–Kazimierz    Dolny, a Kraśnik jest punktem początkowym Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza.

W miejscowości Dobre, przy Skarpie Dobrskiej, szlak wkracza na monotonny obszar Kotliny Chodelskiej. Zachodnia część tej krainy, przez którą przebiega    trasa, charakteryzuje się znacznym udziałem sadów i chmielników w jej ogólnej powierzchni. Szlak wiedzie tu wzdłuż wału przeciwpowodziowego Wisły, a dalej wkracza na teren Wzniesień Urzędowskich. Przecina Wrzelowiecki Park Krajobrazowy, prowadząc m. in. koło zalewu rekreacyjnego w Kluczkowicach. Następnie ponownie zbliża się do doliny Wisły w miejscowości Józefów. Dalszy odcinek prowadzi doliną Wyżnicy, a następnie Urzędówki, gdzie znajdują się warte uwagi miejscowości o tradycjach garncarskich: Bęczyn i Urzędów. Następnie szlak powraca do doliny Wyżnicy i dochodzi do Kraśnika.

Trasa mierzy 106,5 km długości. Najniższy punkt (ok. 124 m n.p.m.) znajduje się w dolinie Chodelki, natomiast najwyższy (ok. 252 m n.p.m.) w Kraśniku w pobliżu skrzyżowania szlaku z drogą krajową nr 19.

 

ATLAS ROWEROWY

KAZIMIERZ DOLNY – KRAŚNIK