Departament Promocji, Sportu i Turystyki

NADBUŻAŃSKI SZLAK ROWEROWY

JANÓW PODLASKI • • • • • • • • • • • • • • • HRUBIESZÓW

Nadbużański Szlak Rowerowy o długości 256 km prowadzi z Janowa Podlaskiego do Hrubieszowa. Szlak znakowany kolorem czerwonym, przebiega przez wschodnią część województwa lubelskiego, w sąsiedztwie rzeki Bug, wyznaczającej granicę Polski z Białorusią. Są to tereny Niziny Podlaskiej, Polesia Zachodniego i Wołyńskiego oraz Wyżyny Wołyńskiej. Znaczną część tego obszaru objęto ochroną. Utworzono tu Transgraniczny Rezerwat Biosfery UNESCO „Polesie Zachodnie”, parki krajobrazowe: „Podlaski Przełom Bugu”, Sobiborski, Chełmski i Strzelecki oraz Obszary Chronionego Krajobrazu i rezerwaty przyrody.

Szlak na odcinku Janów Podlaski – Wola Uhruska prowadzi razem ze Wschodnim Szlakiem Rowerowym Green Velo i wiedzie drogami utwardzonymi. Trasę na odcinku Wola Uhruska – Hrubieszów poprowadzono drogami o nawierzchniach zarówno utwardzonych, jak i gruntowych. Szlak pozwala poznać nadbużańską przyrodę, krajobraz, miejsca toczonych tu w przeszłości bitew oraz owiane legendami zabytki i pamiątki przeszłości.  Na obszarach tych, które przez stulecia były terenami pogranicza, wytworzyła się mozaika kultur, wyznań i narodowości. To miejsce styku kultury wschodu i zachodu. Na szlaku można podziwiać liczne obiekty dziedzictwa kulturowego, m.in. zabytkowe cerkwie, kościoły, zespoły dworskie. Sanktuaria w Jabłecznej, Pratulinie, Kostomłotach i Kodniu ściągają tłumy wiernych, a słynna stadnina koni czystej krwi arabskiej w Wygodzie – miłośników koni.

Obszar ten charakteryzuje się dobrze zachowaną drewnianą zabudową wsi. Trasa przebiega w sąsiedztwie miejsc wypoczynku i rekreacji, jakimi są np. Jezioro Białe czy zalew w Husynnem. Nadbużańskie tereny stwarzają również możliwości uprawiania kajakarstwa, turystyki pieszej i konnej. Bug jest też atrakcyjny dla wędkarzy, a duże kompleksy leśne Lasów Sobiborskich i Strzeleckich słyną z obfitości grzybów.

 


Zobacz trasę w Traseo
 

ATLAS ROWEROWY

Pobierz

NADBUŻAŃSKI SZLAK ROWEROWY