Departament Promocji, Sportu i Turystyki

Sprawozdanie z konsultacji przyjęte

Sprawozdanie z konsultacji społecznych i przeprowadzonych z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu udzielania w Województwie Lubelskim pomocy de minimis w formie poręczeń i pożyczek ze środków zwróconych z instrumentów finansowych pochodzących z Regionalnych Programów Operacyjnych podlegających ponownemu wykorzystaniu zostało przyjęte przez Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 3 kwietnia 2024 r.

 

do-pobraniaDO POBRANIA