Departament Promocji, Sportu i Turystyki

KONKURS OOM LUBELSKIE 2024

„KONKURS OOM LUBELSKIE 2024” – otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania w 2024 r. Termin składania ofert upływa 7 marca 2024 r. o godzinie 15:30:00.

Dnia 13 lutego 2024 r. Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą nr DXLIX/9712/2024 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania z terminem realizacji od 15 marca 2024 r. do 20 grudnia 2024 r.

Informację o konkursie można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Artura Grottgera 4, pok. 435, 436 lub pod nr. telefonów:

  • (0 81) 44-16-718,
  • (0 81) 44-16-524.

do-pobraniaDO POBRANIA