Departament Promocji, Sportu i Turystyki

„LUBELSKIE TEAM SPORT” w 2024 roku – rozstrzygnięcie

Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą nr DXLIX/9711/2024 z dnia 13 lutego 2024 r. dokonał wyboru wniosków i przyznania środków finansowych w formie nagrody w ramach programu konkursowego nagradzania perspektywicznych lubelskich sportowców w kategorii młodzik pod nazwą „LUBELSKIE TEAM SPORT” w 2024 roku.

w załączeniu:

  • Uchwała Zarządu Województwa Lubelskiego;
  • Lista osób, zakwalifikowanych do przyznania nagrody;
  • Logotypy programu Lubelskie Team Sport;
  • Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego niezbędne do sporządzenia umowy.

Skan oświadczenia wypełnionego elektronicznie i podpisanego należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: karol.banasik@lubelskie.pl

do-pobraniaDO POBRANIA

  1. Uchwała Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie wyboru wniosków i przyznania środków finansowych w formie nagrody w ramach programu konkursowego nagradzania perspektywicznych lubelskich sportowców w kategorii młodzik pod nazwą „Lubelskie Team Sport” w 2024 roku.
  2. Lista osób, zakwalifikowanych do przyznania nagrody w ramach programu nagradzania perspektywicznych lubelskich sportowców w kategorii młodzik pod nazwą „Lubelskie Team Sport”- załącznik do uchwały
  3. Logotypy programu Lubelskie Team Sport
  4. Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego niezbędne do sporządzenia umowy