Departament Promocji, Sportu i Turystyki

Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego – Konsultacje społeczne

Zarząd Województwa Lubelskiego przedkłada do konsultacji społecznych projekt Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku.

Do udziału w procesie konsultacji projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym samorządy, partnerów społecznych i gospodarczych. 

Do 10 grudnia br. został przedłużony termin konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku. Zachęcamy do udziału.

W związku ze stanem epidemii i rozprzestrzenianiem się COVID-19 na terenie województwa oraz w trosce o zdrowie mieszkańców regionu, konsultacje będą odbywać się głównie drogą elektroniczną.

Projekt Strategii oraz wszelkie aktualne informacje na temat bieżących wydarzeń dostępne będą na stronie internetowej – Strategia Lubelskie 

 

Konsultacje społeczne PRZEDŁUŻONE
 do dnia 10.12.2020 r.

Wszelkie uwagi i wnioski należy zgłaszać z wykorzystaniem formularza:

  • drogą elektroniczną na adres: strategia2030@lubelskie.pl.;
  • drogą korespondencyjną na adres: Departament Strategii i Rozwoju Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin.

Opinie i uwagi z datą wpływu po 10.12.2020 r. nie będą rozpatrywane.

Załączniki:

Formularz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku

Projekt Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych