Departament Promocji, Sportu i Turystyki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania z terminem realizacji od 1 lutego 2021 r. do 15 grudnia 2021 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania w 2021 r. Termin składania ofert upływa 15 stycznia 2021 r. o godzinie 15:30:00.

Dnia 22 grudnia 2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr CCXVIII/4004/2020 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania z terminem realizacji od 1 lutego 2021 r. do 15 grudnia 2021 r.

Informację o konkursie można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Artura Grottgera 4, pok. 435, 436 i 437 lub pod nr. telefonów: (0 81) 44-16-706, 44-16-718, 44-16-524

W załączeniu przedstawiamy:

Uchwała ZWL w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie o otwartym konkursie

Generator wniosków Witkac.pl

Instrukcja tworzenia konta w generatorze Witkac.pl

Instrukcja składania ofert w generatorze Witkac.pl