Departament Promocji, Sportu i Turystyki

Konkurs TURYSTYKA 2024 – rozstrzygnięcie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa został rozstrzygnięty. 

W dniu 19 marca 2024 r. Zarząd Województwa Lubelskiego w uchwale nr DLXIII/9917/2024 dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa z terminem realizacji od 15 kwietnia 2024 r. do 15 grudnia 2024 r.

W załączeniu:

W celu zawarcia umowy prosimy o przygotowanie i przedłożenie: