Departament Promocji, Sportu i Turystyki

Konkurs Grantowy „Razem Możemy Więcej”

Informujemy, że ruszył nabór wniosków doj X-ej już edycji grantów DOZ Fundacji dbam o zdrowie.

Konkurs Grantowy to jeden z najważniejszych projektów Fundacji. Już po raz dziesiąty integruje środowisko organizacji pozarządowych, aby wspólnie pomagać najbardziej potrzebującym.

Do współpracy zapraszamy organizacje pozarządowe, instytucje społeczne oraz inne instytucje działające w sektorze ochrony zdrowia lub opieki społecznej. W ramach konkursu DOZ Fundacja dbam o zdrowie dofinansuje ogólnopolskie i lokalne projekty, które w sposób bezpośredni wspierają osoby najbardziej potrzebujące oraz podejmują działania mające na celu uświadomienie problemu społecznego, jakim są bariery w dostępie do leków.

DOZ Fundacja dbam o zdrowie od 9 lat wspólnie z innymi organizacjami pozarządowymi pomaga w zakupie leków, organizując Konkurs Grantowy „Razem Możemy Więcej”. Corocznie dzięki projektowi  grantowemu i uczestniczącym w nim organizacjom pomoc otrzymują tysiące osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W dotychczasowych edycjach przekazano potrzebującym około 20 mln zł na zakup leków i produktów leczniczych. Pomimo wielu działań pomocowych prowadzonych przez różne instytucje, niewykupywanie recept, brak środków na skuteczne leczenie, przerywanie terapii są wciąż bardzo istotnym problemem społecznym.

Zmierzmy się z tym wspólnie!

 

Pula środków przeznaczona na realizację X edycji: 1 milion złotych.

Maksymalne dofinansowanie do jednego projektu: 100.000,00 zł.

Jedna organizacja może otrzymać dofinansowanie na jeden projekt.

Termin składania wniosków: do 31 stycznia 2022 roku do godz. 23:59

Sposób aplikowania: wniosek i dokumenty prosimy wysyłać na adres e-mail: grant@fundacja.doz.pl

Kontynuowany jest w pełni elektroniczny nabór zgłoszeń – wniosek i dokumenty wysłać należy mailem.