Departament Promocji, Sportu i Turystyki

Konferencja „Współpraca – Innowacje – Zrównoważona Turystyka”

W dniu 6 czerwca 2024 r. odbyła się konferencja „Współpraca-Innowacje-Zrównoważona Turystyka”. W wydarzeniu wziął udział dr hab. Marcin Szewczak prof. KUL – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Małgorzata Wilk-Grzywna – wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Rafał Zwolak – prezydent Miasta Zamość, Agnieszka Drozd-Bownik – Dyrektor Departamentu Promocji, Sportu i Turystyki UMWL, Jacek Janowski – wicedyrektor Departamentu Wsparcia Rozwoju Turystyki POT, a także Marcin Kania – prezes Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Wydarzenie rozpoczęło się briefingiem prasowym, podczas którego przedstawiono kluczowe zagadnienia i cele konferencji.
 
Konferencja zorganizowana została przez Polską Organizację Turystyczną i Lubelską Regionalną Organizację , Turystyczną. Partnerem Honorowym było Województwo Lubelskie. Podczas konferencji poruszone zostały tematy, takie jak: sztuczna inteligencja w turystyce, o której opowiedział Adam Mikołajczyk – Prezes Fundacji Best Place. O oczekiwaniach i potrzebach włoskich turystów dotyczących podróży w Polsce opowiedziała Dyrektor Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej Barbara Minczewa. Niezwykle ważną prezentacją był raport „Stan wdrożenia turystyki zrównoważonej w województwie lubelskim na tle światowych tendencji” który przedstawił dr hab. Dariusz Jacek Olszewski-Strzyżowski, prof. AWFiS w Gdańsku. Raport powstał na bazie ankiet wypełnionych przez branżę turystyczną z naszego regionu. Następnym elementem konferencji była prezentacja Dyrektor Departamentu Promocji, Sportu i Turystyki UMWL, Agnieszki Drozd-Bownik dotycząca koncepcji zrównoważonego rozwoju w budowaniu marki województwa lubelskiego jako atrakcyjnej destynacji turystycznej. Dyrektor LROT Dorota Lachowska przedstawiła markę Roztocze w kontekście zrównoważonej turystyki. Dodatkowo, poznaliśmy założenia zrównoważonego rozwoju w wyjątkowym obiekcie noclegowym „Pensjonat Uroczysko Zaborek”, o których opowiedziała Katarzyna Okoń-Szczepaniak oraz innowacyjne rozwiązania i projekty Grupy Arche, o którym opowiedzieli Artur Trukawiński Dyrektor Arche Nałęczów oraz Linda Terzić kierownik marketingu.
 
Na zakończenie odbyła się debata z ekspertami nt. „Aspekty społeczne, gospodarcze i środowiskowe w zrównoważonym rozwoju regionu.” , moderowana przez Adama Mikołajczyka, w której wzięli udział Marcin Kania – Prezes LROT, Dyrektor Hotelu Wieniawski, Dyrektor Regionalny IGHP w WL; Marcin Kęćko – Dyrektor Biura Rozwoju Turystyki Urzędu Miasta Lublin; Jan Konojacki – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chełmie; Andrzej Kudlicki – Członek Zarządu LROT, Biuro Turystyczne QUAND; dr hab. Dariusz Jacek Olszewski-Strzyżowski, Prof. AWFiS, ekspert Travindy; Joanna Liberadzka-Duras – Wiceprezes LROT.
 
W wydarzeniu wzięło około 100 uczestników z szeroko rozumianej branży turystycznej z całego województwa lubelskiego. To zróżnicowane grono obejmowało przedstawicieli samorządów, lokalnych przedsiębiorców, organizacje turystyczne, a także ekspertów i specjalistów ds. turystyki. Ich obecność i zaangażowanie były kluczowe dla sukcesu konferencji, umożliwiając wymianę doświadczeń, wiedzy i najlepszych praktyk. Wspólna dyskusja i współpraca tych podmiotów miały na celu wypracowanie innowacyjnych rozwiązań oraz strategii zrównoważonego rozwoju turystyki w regionie
 
Cykl konferencji „Współpraca-Innowacje-Zrównoważona Turystyka” POT to nie tylko okazja do zdobycia cennej wiedzy i nawiązania wartościowych kontaktów, ale również kluczowy krok w kierunku przekształcenia polskiej turystyki w bardziej zrównoważoną i innowacyjną branżę. 

galeriaGALERIA