Departament Promocji, Sportu i Turystyki

„Dziecko – dar i zadanie”

Konferencja pn. „Dziecko – dar i zadanie” odbyła się 25 listopada 2021 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Jej tematyka dotyczyła dóbr i praw dzieci, a także zaspokajania ich potrzeb, kształtowania osobowości i zapewnienia im jak najlepszych warunków do rozwoju.  

Spotkanie otworzył Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, który mówił: „Dziecko jest tym dobrem, które trzeba szanować, którym się trzeba opiekować ze zdwojoną siłą”.

Prelegentkami były przedstawicielki powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej i rodzin adopcyjnych z woj. lubelskiego:

  • dr n. hum. Teresa Jadczak -Szumiało z Centrum Psychologiczne w Żywcu „Więź jako czynnik chroniący rozwój”,
  • dr Małgorzata Sitarczyk – Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie „Dobro dziecka = dobra rodzina”,
  • prof. Magdalena Arczewska – Uniwersytet Warszawski „Rodzina a nie dom Dziecka”,
  • dr Justyna Syroka – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FAS/FASD w Lublinie odpowiedzią samorządu na potrzebę diagnozy
    w województwie lubelskim.

W trakcie prelekcji podkreślano m.in. wagę stabilności środowiska wychowawczego i podmiotowości dziecka.  Dowiedzieliśmy się również jak udzielić pomocy dzieciom z płodowym zespołem alkoholowym FAS.

Konferencja miała na celu promowanie rodziny jako najważniejszego środowiska życia i rozwoju dziecka.

Zapraszamy do obejrzenia transmisji z wydarzenia:

> TRANSMISJA <