Departament Promocji, Sportu i Turystyki

Uroczysta Gala 40. rocznicy Lubelskiego Lipca 1980

„Solidarność – to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu, jedni przeciw drugim”. 

Te słowa Ojca Świętego Jana Pawła II są jego najlepszym przesłaniem na jubileuszowe uroczystości 40. rocznicy Lubelskiego Lipca 80.

Określenie Lubelski Lipiec jest historykom i mieszkańcom Lubelszczyzny dobrze znane, lecz z pewnością w innych regionach Polski bardziej znane jest określenie Sierpień na Wybrzeżu; i mało kto wie, że te wydarzenia mają ze sobą wiele wspólnego.

Strajki miały miejsce w dniach 8–24 lipca 1980 roku i objęły 91 zakładów w Lublinie, a więc kolejarzy, pracowników komunikacji miejskiej i innych służb komunalnych; niemal wszystkie mniejsze i większe przedsiębiorstwa przemysłowe, budowlane i transportowe. Strajkujący nie wychodzili na ulice i nie organizowali żadnych protestów na terenie miasta. Pozostawali w oflagowanych zakładach pracy, gdzie załogi organizowały wiece, wybierały swoich przedstawicieli do rozmów z dyrekcją zakładu i wyznaczały służbę porządkową. Gdy część załogi pozostawała w pracy, część udawała się do domów. Strajkujący robotnicy zgłaszali, oprócz postulatów ekonomicznych, także żądanie zapewnienia bezpieczeństwa dla strajkujących. Postulaty dotyczyły: płac, zaopatrzenia w podstawowe produkty i artykuły oraz poprawy warunków pracy.

Efektem Lubelskiego Lipca i wydarzeń, jakie miały miejsce później na Wybrzeżu było powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Trwałą zdobyczą Lubelskiego Lipca, oprócz postulatów socjalnych, płacowych i zaopatrzeniowych, były doświadczenia i postawy działaczy robotniczych. Istotne było też to, że strajkujący domagali się pisemnego zapisu wynegocjowanych osiągnięć. W lipcu 1980 roku na Lubelszczyźnie przełamano barierę strachu i pokazano, że można się porozumieć z władzami państwowymi bez rozlewu krwi.

26 lipca 2020 r. przypada uroczysta Gala 40. Rocznicy Lubelskiego Lipca 1980 podsumowująca rocznicę strajków, jakie miały miejsce w dniach 8–25 lipca 1980 roku w Lublinie i na Lubelszczyźnie.

Choć różnie potoczyły się losy uczestników Sierpnia, to wszyscy jesteśmy bogatsi o tamte doświadczenia. Po latach zapomnieliśmy o strachu. Nasza obecna postawa jako mieszkańców Lubelszczyzny a przede wszystkim Polaków, jak postawa strajkujących nadal jest stanowcza i konsekwentna. Chcemy dialogu, partnerskich rozmów, a przez taką właśnie postawę chcemy też wynegocjować i osiągnąć swoje cele. Nie boimy się dumnie walczyć o swoje prawa, przekonania, a przede wszystkim godne życie jako ludzi, którzy chcą budować silną, bezpieczną i demokratyczną Polskę.

Pamięć o bohaterach lubelskiego lipca oraz ich zasługach daje nam ogromną siłę do pomnażania dziedzictwa polskiej „Solidarności” i ludzkiej solidarności, dzięki której będziemy mieli okazję do pokazania tego co dobre i piękne w historii naszego kraju, z wyszczególnieniem tego, co dotyczy województwa lubelskiego.

Kampania odbywa się w ramach inicjatywy Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego – #WartoByćPolakiem / Obchody objęte są Narodowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Program Uroczystej Gali 40. rocznicy Lubelskiego Lipca 1980
Lublin, 26 lipca 2020

10:00 – Msza Święta Archikatedra Lubelska
12:00 – Uroczysta Gala Miejsce: aula Caritas Lublin wjazd od ul. Aleja Unii Lubelskiej 15; Parking VIP
Ramowy program gali:
11:00 – 11:55 rejestracja gości
12:00 – 12:02 wprowadzenie sztandarów NSZZ „Solidarność”
12:02 – 12:05 hymn narodowy
12:05 – 12:10 powitanie gości
12:10 – 12:11 spot sponsorski
12:11 – wystąpienia;

  • Przewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” Pan Marian Król;
  • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda;
  • Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pani Elżbieta Witek;
  • Reprezentant Uczestników strajków w Lipcu 1980 r Pan Aleksander Sola;
  • Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Jarosław Stawiarski;
  • Wojewoda Lubelski Pan Lech Sprawka;
  • Z-ca Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Pan Tadeusz Majchrowicz.

13:00 – Ceremonia wręczenia odznaczeń
13:15 – 13:40 Okolicznościowy koncert Orkiestry Trybunału Koronnego w Lublinie;
13:45 – Poczęstunek

Uroczystości objęte zostały Narodowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

 www.lubelskilipiec1980.pl – oficjalna strona obchodów 40 rocznicy Lubelskiego Lipca, na której można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące wydarzeń z 26 lipca 1980 roku.