Departament Promocji, Sportu i Turystyki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 r.

„KONKURS – SPORT 2022” – otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 r.

Termin składania ofert upływa 21 stycznia 2022 r. o godzinie 15:30:00.

Dnia 28 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr CCCXXIII/5719/2021 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z terminem realizacji od 14 lutego 2022 r. do 19 grudnia 2022 r.

Informację o konkursie można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Artura Grottgera 4, pok. 435, 436 i 437 lub pod nr. telefonów:

(0 81) 44-16-706, 44-16-718, 44-16-524

W załączeniu przedstawiamy:

  1. Uchwała Zarządu
  2. Ogłoszenie – załącznik do uchwały
  3. Klauzula informacyjna 2022
  4. Instrukcja tworzenia konta w generatorze Witkac.pl
  5. Instrukcja składania ofert w generatorze Witkac.pl