Departament Promocji, Sportu i Turystyki

100 LAT TRADYCJI Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie

W 2021 roku przypada 100 rocznica utworzenia Dowództwa Okręgu Korpusu Nr II (DOK II) w Lublinie, terytorialnego organu Ministerstwa Spraw Wojskowych okresu II RP. Spadkobiercą i kontynuatorem tradycji DOK II jest Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lubinie, noszący imię ostatniego jego Dowódcy, gen. dyw. Mieczysława Smorawińskiego.

W najbliższych dniach – 20 i 21 października dla uczczenia 100-lecia Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie odbędą się Centralne Obchody Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej oraz konferencja poświęcona Dowództwu Okręgu Korpusu Nr II.  Miejscem konferencji będzie Lubelskie Centrum Konferencyjne, ale będzie można również obejrzeć transmisję on-line.  Drugiego dnia w Teatrze Muzycznym w Lublinie spotkają się goście uczestniczący w Centralnych Obchodach Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej.

W trakcie dwudniowych uroczystości zostaną przypomniane osiągnięcia sił zbrojnych DOK II, nastąpi podsumowanie bieżącej służby oraz zostaną omówione wyzwania stojące przed TOAW. Wydarzenie promuje Siły Zbrojne RP oraz działania na rzecz obronności państwa a także zwraca uwagę na potrzebę jeszcze mocniejszego zacieśniania współpracy wojska ze środowiskiem cywilnym, reprezentowanym przez wojewódzkie władze rządowe, władze samorządowe każdego szczebla oraz instytucje, zakłady pracy, organizacje i inne podmioty działające na rzecz Sił Zbrojnych RP.

Oprócz kwestii istotnych dla obronności, zostaną także zaprezentowane walory artystyczne Wojska w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego oraz bierze udział w programie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego – „Warto być Polakiem”