Departament Promocji, Sportu i Turystyki

Prezentacja wstępnej koncepcji Wiślanej Trasy Rowerowej – 19.11.2021 r. godz. 11:00

Departament Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, zaprasza na prezentację on-line wstępnej koncepcji realizacji Wiślanej Trasy Rowerowej w województwie lubelskim. Spotkanie odbędzie się w dniu 19 listopada 2021 roku, o godzinie 11.00 za pośrednictwem platformy Teams. Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa wysyłając wiadomość na adres email: tomasz.grodek@lubelskie.pl. Link do spotkania zostanie przesłany w kolejnym emailu, dzień przed spotkaniem jako wiadomość zwrotna.

Prezentowana koncepcja jest efektem prac Zespołu powołanego Zarządzeniem nr 66/2020 Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 19 maja 2020 r. W skład Zespołu powołano przedstawicieli pięciu departamentów merytorycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, a także reprezentantów takich instytucji jak Wody Polskie, Zarząd Dróg Wojewódzkich, Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych oraz Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz konsultacji z ekspertem zewnętrznym. Koncepcja diagnozuje wstępnie stan obecny między innymi w zakresie technicznych możliwości budowy trasy, wykorzystania infrastruktury wałów przeciwpowodziowych i dróg publicznych, struktury własności gruntów, zagospodarowania turystycznego lubelskiego Powiśla oraz przedstawia propozycję wstępnego przebiegu Wiślanej Trasy Rowerowej w naszym regionie.

Na spotkanie został również zaproszony dr inż. Tadeusz Kopta, który na zlecenie Zarządu Województwa Lubelskiego opiniował przebieg Wiślanej Trasy Rowerowej oraz opracował dokument „Standardy projektowe dla tras rowerowych województwa lubelskiego”, będący  dokumentem komplementarnym ww. koncepcji. Standardy  projektowe dla tras rowerowych województwa lubelskiego zostały przyjęte uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 25 sierpnia br.