Departament Promocji, Sportu i Turystyki

Nowy model funkcjonowania ruchu honorowego krwiodawstwa – atrakcyjny wolontariat dla dorosłych.

Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża rozpoczął rekrutację online do projektu Nowy model funkcjonowania ruchu honorowego krwiodawstwa – atrakcyjny wolontariat dla dorosłych.

CEL PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest rozwój wolontariatu osób dorosłych, wzmocnienie ruchu honorowego krwiodawstwa w województwie lubelskim oraz zapewnienie samowystarczalności regionu w zaopatrzenie w krew i jej składniki poprzez działania edukacyjne, organizacje lokalnych kampanii, animowanie i sieciowanie dorosłych wolontariuszy/ek.

DZIAŁANIA PROJEKTOWE:

1. Szkolenia e-learningowe:

 • Historia krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce
 • Wolontariat
 • Zasady działania Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca
 • Podstawy prawne krwiodawstwa
 • Co się dzieje z krwią?
 • Kodeks etyczny honorowego krwiodawcy

2. Szkolenia właściwe:

 • Fundraising
 • Promocja
 • Nowoczesne technologie
 • Podstawy grafiki komputerowej
 • Rozwój wolontariatu
 • Pierwsza Pomoc Przedmedyczna
 • Wystąpienia publiczne i metodyka prowadzenia zajęć
 • Organizacja otwartych akcji poboru krwi
 • Metoda projektowa

3. Stworzenie grupy liderów i szkolenia liderskie

4. Organizacja lokalnych kampanii społecznych i działań (m.in. otwarte akcje poboru krwi, pogadanki i/lub prelekcje, kampania medialna, pozyskanie ambasadora kampanii i sponsorów)

5. Spotkanie integracyjno – ewaluacyjne

6. Szkolenia uzupełniające

7. Opracowanie i wydanie poradnika

8. Turniej „Młoda Krew Ratuje Życie” (przewidziany termin realizacji – od września 2022 do czerwca 2023)

KTO MOŻE ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU:

 • 5-osobowe zespoły (osoby dorosłe, które ukończyły 18 rok życia) chcące promować honorowe krwiodawstwo 
 • nauczyciele/wykładowcy, którzy chcą promować honorowe krwiodawstwo realizując w swojej szkole/uczelni wyższej Turniej „Młoda Krew Ratuje Życie”

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ DO PROJEKTU:

GDZIE UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

Wejdź na stronę:

OSOBA DO KONTAKTU: