Departament Promocji, Sportu i Turystyki

Certyfikacja Podmiotów Turystycznych

Certyfikacja Podmiotów Turystycznych to bezpłatny projekt organizowany przez Polską Organizację Turystyczną, którego celem jest wyróżnienie i promowanie obiektów i organizatorów turystycznych, które przystąpiły do programu Polski Bon Turystyczny (PBT) oraz świadczą usługi turystyczne na wysokim poziomie i dbają o bezpieczeństwo podróżnych.  

To jedyny i pierwszy tego typu projekt, w którym certyfikacja jest potwierdzana przez przedstawicieli POT podczas bezpośrednich wizyt i spotkań z przedsiębiorcami ubiegającymi się o uzyskanie Certyfikatu Dobrych Praktyk.

Projekt zakłada dwa działania:

I działanie – autocertyfikacja na stronie internetowej projektu

II działanie – certyfikacja w formie wizyt monitoringowych, podczas których potwierdzeniu podlegać będzie stosowanie przez przedsiębiorców rozwiązań zawartych w opracowanym przez POT zbiorze dobrych praktyk, które należy stosować podczas realizacji programu Polski Bon Turystyczny. Przedsiębiorcom, którzy będą realizować program PBT według wysokich standardów, zostanie przyznany Certyfikat Dobrych Praktyk. Dzięki otrzymanemu Certyfikatowi Dobrych Praktyk podmioty turystyczne mogą potwierdzić wysoką jakość oferowanych usług i dać swoim klientom gwarancję poczucia bezpieczeństwa, która obecnie jest jednym z ważniejszych czynników branych pod uwagę przez turystów przy wyborze miejsca wypoczynku. Projekt „Certyfikacja Podmiotów Turystycznych” jest dodatkową formą wsparcia dla branży turystycznej poszkodowanej przez pandemię COVID-19.

Do projektu zaproszeni są wszyscy przedsiębiorcy turystyczni oraz organizacje pożytku publicznego, które świadczą usługi hotelarskie lub są organizatorami imprez turystycznych. Warunkiem udziału jest rejestracja w programie Polski Bon Turystyczny.

Projekt realizowany jest w okresie kwiecień – grudzień 2021 r.:

  • kwiecień – sierpień 2021 r. – zapisy do projektu – autocertyfikacja
  • maj – listopad 2021 r. – certyfikacja w formie wizyt monitoringowych
  • grudzień 2021 r. – podsumowanie projektu

Od kwietnia do końca czerwca do projektu zgłosiło się już ponad 2350 firm i organizacji, deklarując zapewnianie usług zawartych w katalogu dobrych praktyk, a 343 z nich otrzymało już Certyfikat Dobrych Praktyk potwierdzony przez Polską Organizację Turystyczną. Uczestnicy programu wyróżnieni certyfikatem są oznaczani na mapie bezpiecznych obiektów realizujących usługi z użyciem Polskiego Bonu Turystycznego, dostępnej na stronie Polskiego Bonu Turystycznego oraz otrzymują prawo do korzystania z logo certyfikatu w celu promocji swojego obiektu i komunikacji świadczonych usług. Duże zainteresowanie przedsiębiorców skłoniło organizatorów do przedłużenia terminu zgłoszeń do końca sierpnia 2021 r.

Finalnym efektem projektu będzie stworzenie katalogu podmiotów, które uzyskały Certyfikat Dobrych Praktyk oraz wypracowanie narzędzi i standardów bezpiecznego wypoczynku, które będą służyć jako wzór do stworzenia wspólnych zasad dla całej branży i poszerzania bazy bezpiecznych obiektów w całej Polsce.

Źródło: https://certyfikat.pot.gov.pl/