Departament Promocji, Sportu i Turystyki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania z terminem realizacji od 1 sierpnia 2020 r. do 14 grudnia 2020 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania w 2020 r. Termin składania ofert upływa 10 lipca 2020 r. o godzinie 15.30.

Dnia 16 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr CLVI/2980/2020 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania z terminem realizacji od 1 sierpnia 2020 r. do 14 grudnia 2020 r.

Informację o konkursie można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Artura Grottgera 4, pok. 435, 436 i 437 lub pod nr telefonów:

(0 81) 44-16-706, 44-16-718, 44-16-573

Uchwała ZWL w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  – pobierz

Ogłoszenie o otwartym konkursie – pobierz