Departament Promocji, Sportu i Turystyki

Przyjęcie sprawozdania z projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.

Sprawozdanie z konsultacji społecznych i przeprowadzonych z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”, zostało przyjęte w dniu 26 października 2021 r. przez Zarząd Województwa Lubelskiego.

Program skierowany będzie na najbliższe obrady Sejmiku Województwa Lubelskiego w dniu 29 listopada 2021 r.