Departament Promocji, Sportu i Turystyki

Na pomoc Ukrainie!

Do województwa lubelskiego trafiła kolejna pomoc od organizacji pozarządowych. Jest to 88 ton towaru przekazanego przez Deutsches Rotes Kreuz – Niemiecki Czerwony Krzyż.

W przekazaniu darów wziął udział Marszałek Województwa Lubelskiego – Jarosław Stawiarski.

Gościem był także Ambasador Republiki Federalnej Niemiec Dr. Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven oraz Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec prof. dr Andrzej Roman Kidyba. Dodatkowo Niemiecki Czerwony Krzyż dziś otworzył swoje „przedstawicielstwo”.

Według posiadanych informacji już dziś zostanie przekazana część darów dla Ukraińskiego Czerwonego Krzyża we Lwowie. Najbardziej potrzebnymi artykułami są obecnie środki medyczne,  opatrunkowe, a także koce, łóżka oraz żywność.  Jest to pierwszy tak duży transport do Lwowa. Następne będą organizowane sukcesywnie i przekazywane w kolejnych dniach.

„Polski Czerwony Krzyż” od początku konfliktu ukraińsko – rosyjskiego jest bardzo mocno zaangażowany w pomoc poszkodowanym w wojnie.  Na Ukrainę wysyłane są transporty z pomocą humanitarną w postaci ciepłej odzieży, koców, żywności i środków higienicznych. Ponadto z Ukraińskim Czerwonym Krzyżem za naszą wschodnią granicą tworzone są punkty pomocowe dla osób oczekujących na wjazd do Polski.  

Warto nadmienić, że Maciej Budka – Dyrektor Lubelskiego Oddziału Okręgowego PCK, jednocześnie członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego podczas dzisiejszego wydarzenia serdecznie podziękował instytucjom, mieszkańcom, firmom – wszystkim, którzy odpowiedzieli na apele i przekazują zarówno dary rzeczowe, jak i środki finansowe na pomoc Ukrainie.