Departament Promocji, Sportu i Turystyki

„KONKURS SPORT 2024” – rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Lubelskiego

 „KONKURS – SPORT 2024” – rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z terminem realizacji od 3 czerwca 2024 r. do 20 grudnia 2024 r.

W dniu 28 maja 2024 r. Zarząd Województwa Lubelskiego w uchwale VII/107/2024 dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację zadania publicznego Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z terminem realizacji od 3 czerwca 2024 r. do 20 grudnia 2024 r.

W załączeniu:

  • uchwała Zarządu,
  • załącznik do uchwały:

 – wykaz podmiotów, którym zostanie udzielona dotacja na realizację zadania publicznego Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z terminem realizacji od 3 czerwca 2024 r. do 20 grudnia 2024 r.

W celu zawarcia umowy prosimy o przygotowanie i przedłożenie:

  • zaktualizowanej oferty realizacji zadania publicznego – w przypadku otrzymania dotacji niższej niż wnioskowana,
  • oświadczenia o zgodności odpisu/wypisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy lub innego aktu regulującego status prawny podmiotu.

do-pobraniaDO POBRANIA