Departament Promocji, Sportu i Turystyki

„KONKURS – SPORT 2024” – rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego

 „KONKURS – SPORT 2024” – rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z terminem realizacji od 11 marca 2024 r. do 20 grudnia 2024 r.

W dniu 5 marca 2024 r. Zarząd Województwa Lubelskiego w uchwale DLVIII/9845/2024 dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z terminem realizacji od 11 marca 2024 r. do 20 grudnia 2024 r.

W załączeniu:

  • uchwała Zarządu,
  • załącznik do uchwały:

 – wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z terminem realizacji od 11 marca 2024 r. do 20 grudnia 2024 r.

 -wykaz podmiotów, których oferty na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z terminem realizacji od 11 marca 2024 r. do 20 grudnia 2024 r. zostały odrzucone ze względów formalnych oraz tych, które w ocenie merytorycznej nie uzyskały wymaganej liczby punktów.

W celu zawarcia umowy prosimy o przygotowanie i przedłożenie:

  • zaktualizowanej oferty realizacji zadania publicznego – w przypadku otrzymania dotacji niższej niż wnioskowana,
  • oświadczenia o zgodności odpisu/wypisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy lub innego aktu regulującego status prawny podmiotu.

do-pobraniaDO POBRANIA