Departament Promocji, Sportu i Turystyki

„KONKURS OOM LUBELSKIE 2024” – rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Lubelskiego

„KONKURS OOM LUBELSKIE 2024” – rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania z terminem realizacji od 15 marca 2024 r. do 20 grudnia 2024 r.

W dniu 12 marca 2024 r. Zarząd Województwa Lubelskiego w uchwale DLXI/9879/2024 dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację zadania publicznego Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania z terminem realizacji od 15 marca 2024 r. do 20 grudnia 2024 r.

W załączeniu:

  • uchwała Zarządu,
  • załącznik do uchwały:

 – wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji na realizację zadania publicznego Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
w formie wspierania z terminem realizacji od 15 marca 2024 r. do 20 grudnia 2024 r.

W celu zawarcia umowy prosimy o przygotowanie i przedłożenie:

  • oświadczenia o zgodności odpisu/wypisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy lub innego aktu regulującego status prawny podmiotu.

do-pobraniaDO POBRANIA