Departament Promocji, Sportu i Turystyki

Przyjęcie sprawozdania z projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.

Sprawozdanie z konsultacji społecznych i przeprowadzonych z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego projektu „Programu współpracy…