Departament Promocji, Sportu i Turystyki

Weź udział w programie „Warto być Polakiem”

Program „Warto być Polakiem” organizowany przez Samorząd Województwa Lubelskiego rozpoczął się w Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, 2 maja 2020 r.
(Dzień Flagi – polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004).

Cele programu:

 • Pielęgnowanie polskości
 • Ochrona narodowego dziedzictwa
 • Przypomnienie ważnych wydarzeń i rocznic z historii Polski
 • Przywołanie postaci godnych do naśladowania np. Św. Jan Paweł II
 • Pamięć o bohaterach poprzednich pokoleń, którzy dzięki swojej niezłomności zdali egzamin w godzinie próby
 • Pokazanie tego co dobre i piękne w historii naszego kraju, z wyszczególnieniem tego, co dotyczy województwa lubelskiego

  Szczegóły programu „Warto być Polakiem” są dostępne TUTAJ (kliknij)

W związku z zainicjowanym przez Samorząd Województwa Lubelskiego programem „Warto być Polakiem”, który ma na celu w szczególny sposób zadbać o pielęgnowanie polskości i podtrzymywanie naszego narodowego dziedzictwa, zapraszamy Państwa do wspólnego uczestniczenia w wydarzeniach, które zostały zakwalifikowane do programu.

Przypominamy, że nasza akcja wspiera szereg aktywności i pomysłów. Zaliczamy do nich wydarzenia sportowe, działalność publicystyczną, wydarzenia kulturalne, projekty edukacyjne i społeczne oraz wszelkie inicjatywy, które mają na celu budowanie postaw patriotycznych poprzez kultywowanie pamięci o ważnych dla kraju, ale przede wszystkim dla Lubelszczyzny rocznicach i postaciach. Przedstawione propozycje będą dopełnieniem wydarzeń rocznicowych, które obchodzimy w bieżącym roku, są nimi: 100-lecie urodzin Karola Wojtyły – Papieża św. Jana Pawła II i obchody 100-lecia Bitwy Warszawskiej.

Lista inicjatyw zakwalifikowanych do programu (będzie aktualizowana):

 • Konkurs „1 z 10” Jan Paweł II

Celem Projektu jest edukacja historyczno-patriotyczna społeczności lokalnej, szczególnie dzieci i młodzieży szkolnej. Konkurs poświęcony będzie 100 rocznicy Papieża Polaka, ma za zadanie przybliżyć życiorys Jana Pawła II jako wzorca osobowego i autorytetu.
https://www.facebook.com/search/top/?q=GBP%20Stanin

Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Staninie.

 

 • Pardes Festival – Spotkań z kulturą Żydowską

Ósma edycja PARDES FESTIVAL w Kazimierzu Dolnym – zgodnie z ogólną koncepcją festiwalu – stawia sobie za cel przywrócenie wielokulturowej przeszłości Kazimierza Dolnego, Janowca, Lubelszczyzny, Polski i Europy oraz włączenie bogactwa duchowego i materialnego tradycji i kultury żydowskiej w obieg współczesności. Program Pardes Festival nawiązuje do wielowiekowego sąsiedztwa Chrześcijan i Żydów na terenie dzisiejszej Lubelszczyzny, przywraca wielokulturowe dziedzictwo tego regionu i jego krajobraz kulturowy.

Każdego roku Fundacja podejmuje także tematykę innych mniejszości narodowych lub etnicznych zamieszkującej Polskę, przede wszystkim Lubelszczyznę.

Tworząc wydarzenia festiwalowe w przestrzeni obu miasteczek, aktywizuje instytucje kazimierskie i janowieckie, społeczność Kazimierza Dolnego i Janowca i zapraszają do wspólnego działania.

Znacząca część programu festiwalowego ma charakter edukacyjny i dzięki temu Fundacja animuje do udziału w Pardes Festival młodzież szkół ponadpodstawowych i zabiega o współpracę ze szkołami, bibliotekami i domami kultury w regionie – choć wiele w tej kwestii zależy od otwartości i chęci współpracy lokalnych instytucji. Współpracując z lokalnymi instytucjami, Fundacja chce integrować w nasze działania lokalną społeczność i tworzyć sieć kontaktów, która pozwoli na współdziałanie na różnych poziomach.
Formuła wydarzeń festiwalowych i przypisanych do nich otwartych dyskusji z prelegentami, artystami, ekspertami w obszarze wielokulturowości tworzy przestrzeń do refleksji nad uprzedzeniami i stereotypami, budując platformę dialogu.
https://www.facebook.com/PardesFestival/

Organizator: Fundacja Spichlerz Kultury .

 

 • Obchody 100 – lecia Bitwy Warszawskiej w Tomaszowie Lubelskim

Celem projektu jest popularyzacja wiedzy na temat Cudu na Wisłą wśród społeczności powiatu tomaszowskiego.

Organizator: Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Tomaszowskiego.

 

 • „Przechowujmy ten skarb”

Głównym celem projektu jest utrwalanie wiedzy na temat znaczenia wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Lublinie. 9 czerwca 1987 roku na błoniach na lubelskich Czubach przybyło setki tysięcy wiernych. Przybyli do Lublina ze wsi, miasteczek i miast całej Lubelszczyzny, a także spoza niej, by spotkać papieża Polaka. To moment, który powinien być uwieczniony w różnorakiej formie. Udział w lubelskiej pielgrzymce Jana Pawła II to momenty, do których uczestnicy wracają myślami, a czasami zatrzymane są w kadrach zdjęć. Zachowują je głęboko w pamięci, czasem być może przekazując w opowieści swoim dzieciom czy wnukom jako wspomnienie z lat młodości. Ten skarb trzeba potraktować jak pamiątkę rodzinną i stworzyć nagrania audio. Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych (od klasy III) i średnich na nagranie wspomnień członków rodziny z tego właśnie dnia i przesłanie ich do 20 września 2020. Nagrodzone prace zostaną zamieszczone na stronach internetowych Polskiego Radia Lublin i Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie (partner projektu), gdzie będą stworzone specjalne podstrony dedykowane projektowi. Ponadto uczestnicy konkursu wraz z rodzinami zostaną zaproszenie na koncert poezji Karola Wojtyły w wykonaniu Weroniki Kortlas do Radia Lublin. Koncert odbędzie sie 16 października br. i będzie transmitowany i streamingowany.

Organizator: Radio Lublin S.A.

 

 • Bieg Sapiehów

XXI edycja wydarzenia rangi międzynarodowej, której założeniem jest oprócz aspektu sportowo rekreacyjnego popularyzowanie bogatej kultury regionu pogranicza, wspaniałych zabytków i nieskażonej nadbużańskiej przyrody. Corocznie obok biegu w Kodniu wyrasta wiele dodatkowych przedsięwzięć o charakterze religijnym, historycznym czy religijno-folklorystycznym. W tym roku aspektem towarzyszącym będzie upamiętnienie 100 rocznicy wojny polsko-bolszewickiej i ciężkich walk na linii Bugu, które stoczyły w okolicach Kodnia odziały pułków podhalańskich wchodzących w skład dywizji górskiej. Na terenie gminy Kodeń znajdują się groby nieznanych żołnierzy polskich z tego okresu.

Organizator: Towarzystwo Przyjaciół Kodnia

 
 • Rajd im. mjr. cc Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”

Celem Projektu jest edukacja historyczno-patriotyczna społeczności gminy Bełżyce oraz ościennych gmin Wojciechów i Nałęczów a także powiatu lubelskiego ze szczególnym naciskiem na dzieci i młodzież szkolną. W rajdzie biorą udział uczestnicy z całego kraju.
https://www.facebook.com/rajdzapory/

Organizator: Miejski Dom Kultury (Bełżyce Wojciechów Nałęczów)

 

 • Jubileusz 100-lecia Kolonii Hostynne

Promocja regionu wschodniej Lubelszczyzny poprzez ukazanie dziejów regionu w książce pt. Jubileusz 100-lecia Kolonii Hostynne. Wzmocnienie świadomości obywatelskiej, kształtowanie postaw patriotycznych, budowanie tożsamości współczesnego Polaka w oparciu o wzorce z przeszłości, poprzez uczczenie pamięci poległych żołnierzy 30-go Pułku Strzelców Kaniowskich Wojska Polskiego w 100 rocznicę pamięci poległych w dniach 31 sierpnia i 2 września 1920 roku.
https://www.facebook.com/GOKwWerbkowicach/

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach 

 

 • XVIII Marsz Szlakiem Legionów Józefa Piłsudskiego

Projekt ma na celu upamiętnienie Legionistów poległych w Bitwie pod Jastkowem w 1915 roku i przekazanie młodzieży wartości patriotycznych, religijnych i narodowych oraz wskazywanie na konieczność oddania i pracy dla dobra naszej Ojczyzny. W Projekcie bierze udział młodzież szkolna, kombatanci, żołnierze WOT z terenu Lubelszczyzny, Małopolski, Dolnego Śląska, Świętokrzyskiego i Mazowsza
https://www.facebook.com/ZwiazekPilsudczykowOddzialLublin

Organizator: Związek Piłsudczyków oddział Lublin

 

 • VIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralne

VIII edycja Festiwalu nawiązuje do 100 rocznicy urodzin Wielkiego Polaka św. Jana Pawła II, któremu dedykowane są koncerty. Przygotowany repertuar nawiazuje zarówno do twórczosci teatralnej Papieża Polaka, jak wydarzeń związanych z Jego zyciem. Celem projektu jest pielęgnowanie i promowanie polskiej muzyki sakralnej i kościelnej, dzięki czemu pielęgnowana i promowana jest polskość i dziedzictwo narodowe. Dlatego też Festiwal wpisuje się w przesłąnie Warto być Polakiem poprzez pokazanie tego, co dobre i piękne w historii Polski, z wyszczególnieniem tego, co dotyczy naszego regionu.Organizatorzy planują transmisje koncertów w mediach społecznościowych oraz w Katolickim Radiu Podlasie.

Organizator: Łukowski Ośrodek Kultury

 

 • KAMPANIA BILLBOARDOWA w 10 największych miastach Polski i w miastach województwa lubelskiego

40 rocznica „Lubelskiego Lipca 1980” wielkiego protestu mieszkańców Lubelszczyzny przeciwko totalitarnemu systemowi jest okazja do przeprowadzenia ogólnopolskiej kampanii informacyjnej billboardowej (wielkoformatowej) w 10 największych miastach Polski i w miastach województwa lubelskiego w ramach projektu „Warto być Polakiem”. Hasło kampanii „#Lubelskie tu się zaczęło..,”
https://www.facebook.com/pg/nszzsolidarnosc.regionsrodkowowschodni/about/?ref=page_internaOrganizator: NSZZ Solidarność Region Środkowo-Wschodni

 

 • Muzyka i drogowskazy historii w Polskiej Drodze do Wolności

Projekt „Muzyka i drogowskazy historii w Polskiej Drodze do Wolności”, składa się z 3 koncertów. Udział w nim wezmą wybitni polscy kompozytorzy tworzący muzykę opartą na polskiej muzyce wykorzystującej fragmenty homilii i wystąpień Jana Pawła II, które miały wpływ na przemiany w Polsce w latach 80-tych, na przemiany w Europie. Artyści występujacy w koncertach: Krzesimir Dębski, Jacek Wójcicki, Kamila Lędzion, Orkiestra Filharmonii Lubelskiej. Koncert zaplanowany jest on-line.
https://www.facebook.com/gloriavitae1/

Organizator: Stowarzyszenie Gloria Vitae Krasnystaw

 

 • 76. Rocznica Bitwy Partyzanckiej pod Osuchami

Największa i najkrwawsza bitwa partyzancka z niemieckim okupantem. Jest przykładem męstwa, poświęcenia i odwagi polskich żołnierzy. Organizatorzy przygotowali kampanię billboardową w związku z 76 rocznicą Bitwy. Na 7 billboardach znajdujących się na terenie miasta Biłgoraj umieszczone zostaną plakaty informacyjne o bitwie pod Osuchami. W Muzeum Ziemi Biłgorajskiej od 22 -30.06 zostanie zorganizowana wystawa z prezentacją 20 roll-upów ze zdjęciami ukazującymi między innymi osoby i wydarzenia z Bitwy.

Organizator: Muzeum Ziemi Biłgorajskiej

 

 • Uroczystości religijno-patriotyczne na Uroczysku Baran

Społeczny Komitet obchodów uroczystości patriotycznej na Uroczysku Baran w Kąkolewnicy powołany został w dniu 4. grudnia 2019 roku w Kąkolewnicy. Społeczny Komitet obchodów uroczystości patriotycznej na Uroczysku Baran w Kąkolewnicy, zwany „komitetem”, działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, składa się z: Zarządu, Zarządu Honorowego i Członków. Do zadań Komitetu należy zapewnienie koordynacji działań i sprawne podejmowanie decyzji w ramach uroczystości patriotycznej na Uroczysku Baran w dniu 14. czerwca 2020 roku w Kąkolewnicy, w szczególności inicjowanie i koordynowanie niezbędnych przedsięwzięć związanych z przygotowywaniem i sprawnym przeprowadzeniem uroczystości. Zarząd Komitetu określa zadania i terminy ich wykonania oraz wskazuje organy, instytucje i osoby odpowiedzialne za wykonanie zadań, a także podejmuje niezbędne ustalenia i określa środki zapewniające wykonanie zadań.Organizacja uroczystości kultywującej i upowszechniającej tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego wpisuje się w naturalne uprawnienie Polaków do miłości Ojczyzny poprzez pamięć o wydarzeniach z naszej historii, szczególnie tej lokalnej na Lubelszczyźnie, która stanowi element całości – historii narodowej. Ogólnopolski charakter wydarzenia promuje województwo lubelskie.

Organizator: Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych

 

 • Jan Paweł II – posłaniec odrodzenia wolność, dziedzictwa, patriotyzmu”

Konferencje i homilie poświęcone św. Janowi Pawłowi II i Jego życiu wygłoszone przez ks. prof. dr hab. Pawła Bortkiewicza.
http://www.zamosc.orszak.org/

Organizator: Stowarzyszenie Sympatyków Orszaku Trzech Króli

 

 • Papieski koncert on-line w 100 rocznicę urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II

Koncert poświęcony 100 rocznicy urodzin Papieża Jana Pawła II w podziękowaniu za dziedzictwo, które otrzymaliśmy od Niego ze szczególnym uwzględnieniem województwa i miasta. Parafia pw. Świętej Rodziny w Lublinie jako jedyna na Lubelszczyźnie gościła Ojca Świętego w 1987 r. Koncert online z udziałem znanych artystów, m.in. Jerzego Zelnika (aktor) oraz Bogusława Morki (polski śpiewak tenor). Wydarzenie było transmitowane na żywo przez TVP 3 w Wigilię urodzin Papieża 17 maja br. od godz. 19:00, a także poprzez stronę internetową Parafii.

Organizator: Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Rodziny w Lublinie

Koncert papieski                                   

 • Wystawa „Karol Wojtyła. Narodziny”

Wystawa zabiera w podróż po najważniejszych momentach życia Papieża Jana Pawła II. Ekspozycja składa się z 10 plansz, na których wykorzystano fotografie pochodzące zarówno od osób prywatnych, instytucji, agencji, jak i ze zbiorów Centrum Myśli Jana Pawła II.  Wystawa ma na celu przypomnienie postaci Ojca Świętego jako  człowieka niezwykłego, charyzmatycznego przywódcy, Syna polskiej ziemi, Papieża młodych, budowniczego cywilizacji miłości i pokoju. Kanwę wystawy stanowić będą  pielgrzymki do Polski, przesłania kierowane do młodych całego świata, zasady nauczania Jana Pawła II w codziennym życiu. Idea przedsięwzięcia ma na celu pobudzenie młodzieży na ciekawość świata – zarówno tego, który nas otacza, jak i tego istniejącego w ludzkiej duszy. Wystawa prezentowana jest w Biłgoraju na placu przy kościele św. Jana Pawła II w okresie od 18 maja do 30 czerwca br. 

Organizator: Fundacja Gaudium Et Spes w Biłgoraju

Biłgoraj - Wystawa

 • Koncert Chwały

XVIII edycja Koncertu Chwały – Totus Tuus. Koncert w swoim założeniu łączy zjawiska, które wydają się odległe. Narrację koncertu tworzą zarówno wspaniałe hymny i pieśni chwały, te tradycyjne, jak i współcześnie tworzone przez nasze pokolenie oraz twórczość znakomitych Artystów – Gości Koncertu, którzy w swych piosenkach opowiadają o wartościach, sprawach ważnych, nieprzemijających i wiecznych. Program koncertu przybliży sylwetkę Świętego Jana Pawła II poprzez wizualizację i muzykę przekazywać będzie wartości i dziedzictwo kulturowe naszego kraju, którego nieodłącznymi elementami jest nauczanie św. Jana Pawła II, jego wkład w polską kulturę i historię, to jak umiłował teatr i muzykę i jak dobrze umiał przekazywać wartości drugiemu człowiekowi. W koncercie wezmą udział również artyści teatralni, którzy odpowiadać będą za performance tworzony specjalnie na potrzeby wydarzenia. Koncert transmitowany będzie w dniu 11.06.2020 r w TVP3, Radio Lublin oraz na stronie www.facebook.com/SwAndrzejBobola

Organizator: Parafia pw. Św. Andrzeja Boboli w Lublinie

 

 • Projekt jednokrotny – dokument – Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego – lubelskie doświadczenia

Film dokumentalny „Beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego – lubelskie doświadczenia”, którego autorami są Grażyna i Bogdan Czermińscy poświęcony jest w całości przedstawieniu tych fragmentów życia i ważnych doświadczeń kardynała związanych z Ziemią Lubelską.

Organizator: Telewizja Polska S.A. Oddział w Lublinie