Departament Promocji, Sportu i Turystyki

Informacja dla podmiotów dotycząca nowych obostrzeń

Informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów, z dnia 19 marca 2021 roku  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, (Dz. U. z 2021 poz. 512 z późn. zm.) od dnia 20 marca do dnia 9 kwietnia 2021 roku, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zostały wprowadzone zaostrzone zasady sanitarne mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.

W związku z powyższym, prosimy o uwzględnienie i przestrzeganie obowiązujących przepisów przy podejmowaniu działań promocyjnych oraz zadań publicznych realizowanych na podstawie ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.