Departament Promocji, Sportu i Turystyki

Ważne informacje dla sektora branży turystycznej

Z uwagi na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego podajemy najważniejsze informacje dla sektora branży turystycznej:

1. Wobec ogłoszenia od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wstrzymane zostają wszelkie loty pasażerskie z polskich portów lotniczych. Odloty będą realizowane bez pasażerów, tylko i wyłącznie w celu spełnienia obowiązku sprowadzenia do kraju polskich turystów z zagranicy. Powroty, które będą realizowane do Polski, obejmą jedynie polskich obywateli. 
 
2. Wprowadzony zostaje zakaz przylotu do Polski dla cudzoziemców za wyjątkiem osób, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2-8 Rozporządzenia MSWiA z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych. Polacy powracający z zagranicy będą zmuszeni przejść dwutygodniową kwarantannę domową. Biorąc powyższe pod uwagę organizatorzy turystyki powinni poinformować podróżnych o braku możliwości skorzystania z usługi turystycznej w postaci przelotu pasażerów do miejsca docelowego poza granicami Polski.
 
3. Organizatorzy turystyki muszą bezwzględnie wziąć pod uwagę regulacje obowiązującego prawa, w szczególności przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy o ochronie granicy państwowej.
 
4. Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje o unikanie wszelkich podróży zagranicznych. W wypadku decyzji o wyjeździe należy stosować się do wszystkich zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz monitorować komunikaty Światowej Organizacji Zdrowia oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.
 
5. W związku z wydanym rozporządzeniem Ministra Zdrowia, ustanawia się czasowe ograniczenia prowadzenia działalności związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 55.20). http://monitorpolski.gov.pl/D2020000043301.pdf
  
6. Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego wdraża nową inicjatywę dotyczącą komunikacji z członkami Izby – od 16.03 codziennie przez 2 godziny sekretarz generalny IGHP będzie do dyspozycji. Telefon: +48 22 251 79 11, +48 503 044 875
 
Ponadto Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego zwraca się do organów władzy wykonawczej o interpretacje przepisów i publikuje komunikaty dotyczące aktualnej sytuacji branży hotelarskiej, które można śledzić na stronie https://www.ighp.pl/aktualnosci 
 
7. Najważniejsze informacje dla przedsiębiorców, obowiązujące i planowane rozwiązania prawne: https://www.biznes.gov.pl/pl/aktualnosci/koronawirus-najwazniejsze-informacje-dla-przedsiebiorcow
 
8. Aktualne informacje i zalecenia w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce można śledzić na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/