Departament Promocji, Sportu i Turystyki

W Lubelskim przybyło Instruktorów Turystyki Rowerowej

Kurs instruktora turystyki kwalifikowanej o specjalności turystyka rowerowa odbył się w miejscowości Lipsko Polesie na Roztoczu w nowo powstałym Centrum Geoturystycznym. Szkolenie realizowane było w dwóch terminach: 25-26 września 2021 r. oraz 2-3 października 2021 r.

Kurs przygotował uczestników do roli organizatorów i prowadzących wycieczki rowerowe, dwudniowe szkolenie składało się z części teoretycznej oraz praktycznych zajęć terenowych.

Pierwszy dzień obejmował zajęcia teoretyczne z zakresu turystyki rowerowej, a w tym między innymi: organizacji, bezpieczeństwa, aspektów prawnych związanych z organizacją imprez rowerowych, metodyki prowadzenia wycieczek, podstaw pilotażu i przewodnictwa turystycznego oraz rekreacji i animacji czasu wolnego. Pierwszego dnia kursanci opracowali również trasę wycieczki. 

W drugim dniu odbył się egzamin w formie prowadzenia wycieczki rowerowej, w warunkach miejskich i na szlaku, podczas której uczestnicy pełnili funkcję prowadzącego oraz zamykającego kolumnę, przewodnika turystycznego z doborem odpowiedniego komentarza krajoznawczego. Oceniane były umiejętności pilotażu i przewodnictwa turystycznego, praca z mapą, orientacja w terenie.

W szkoleniu uczestniczyli mieszkańcy regionu lubelskiego, którzy chcą organizować lub prowadzić wycieczki rowerowe, rajdy, wyprawy, happeningi. Byli to przede wszystkim członkowie stowarzyszeń, fundacji, osoby pracujące w ochronie przyrody, turystyce, administracji publicznej, organizacjach pozarządowych i nauczyciele, którzy będą w przyszłości organizować lub prowadzić wycieczki rowerowe, rajdy, wyprawy po regionie lubelskim.

logo projektu z napisem rowelove roztocze razem pomimo granic, napis czarny w środku czerwone serce

Organizatorem szkolenia był Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, szkolenie realizowane było w ramach projektu RoweLove Roztocze – razem pomimo granic  dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w Programie Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020.

logotyp Polska Białoruś Ukraina 2014 -2020flaga Unii Europejskiej