Departament Promocji, Sportu i Turystyki

TURYSTYKA – otwarty konkurs ofert na rok 2020

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania turystyki i krajoznawstwa w formie wspierania w 2020 r. Termin składania ofert upływa 14 lutego 2020 r.


15 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr CVIII/2232/2020 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w dziedzinie wspierania turystyki i krajoznawstwa w formie wspierania z terminem realizacji od 1 kwietnia do 15 grudnia 2020 r. Termin składania ofert na zadania upływa dnia 14 lutego 2020 roku.

Informację o konkursie można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, Departament Promocji, Sportu i Turystyki w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, pok. 433 lub pod nr. telefonu: 81 44-16-787 lub 81 44-16-794.

 

do-pobraniaDO POBRANIA

Ogłoszenie

Wzór oferty

Uchwała