Departament Promocji, Sportu i Turystyki

Rusza nabór na bezpłatne szkolenie

Departament Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego zaprasza na bezpłatne szkolenie na instruktorów turystyki rowerowej. Szkolenie na celu przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne do organizacji rajdów rowerowych. Kierowane jest do osób pracujących w ochronie przyrody, turystyce, administracji publicznej, organizacjach pozarządowych i nauczycieli oraz wychowawców, którzy będą w przyszłości organizować lub prowadzić wycieczki rowerowe, rajdy, wyprawy po regionie lubelskim.

Organizatorem szkolenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, szkolenie realizowane jest w ramach projektu RoweLove Roztocze – razem pomimo granic  dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w Programie Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020.

Szkolenie odbędzie się w dwóch terminach: 25-26 września 2021 r. oraz 2-3 października 2021r. w miejscowości Lipsko Polesie k./Zamościa. Dwudniowe szkolenie składać się będzie z części teoretycznej oraz praktycznych zajęć terenowych. Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu turystyki rowerowej oraz praktycznego jej wykorzystania w terenie. Uczestnicy po odbytym szkoleniu otrzymają uprawnienia Instruktora Turystyki Kwalifikowanej o specjalności Turystyka Rowerowa.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu:

  • O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia mogą być dostarczane pocztą tradycyjną lub osobiście. Prawidłowo wypełniony i podpisany zestaw dokumentów powinien być dostarczony na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin z dopiskiem Szkolenie instruktorów turystyki rowerowej.
  • Każdy uczestnik szkolenia musi być zgłoszony np. przez turystyczną organizację pozarządową, jednostkę administracji publicznej, parki narodowe i krajobrazowe.
  • Zgłoszenie podpisać musi osoba uprawniona do delegowania uczestnika zgodnie z przepisami prawa.

 

W dniu 27.09.2021 nabór wniosków na szkolenie został zakończony.

Plakat z napisem: szkolenie instruktorów turystyki rowerowej, terminu 25-26.09.2021 roku oraz 2-3.10.2021 roku. Miejsce: Lipsko Polesie koło Zamościa. Szkolenie jest bezpłatne, liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje na www.promocja.lubelskie.pl. Żółte tło, widoczna grupa rowerzystó przy pomiku chrząszcza w Szczebrzeszynie. W nagłówku napis: roweloveroztocze razem pomimo granic, oraz lubelskie smakuj życie. W stopce logo programu Polska Bialoruś Ukriana 2014-2020, herb województwa lubelskiego, jeleń na czerwonym tle, flaga unii europejskiej, organizator szkolenie urząd marszałkowski województwa lubelskiego. Na dole ozdobne zielone pagórki, na jednym z nich stoi rower.