Departament Promocji, Sportu i Turystyki

Rekompensaty/odszkodowania

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 29 września 2021 r. o rekompensacie w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r. ruszyła pomoc dla podmiotów świadczących usługi albo prowadzących działalność gospodarczą na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego.

Ustawa przewiduje możliwość ubiegania się o rekompensatę przez podmioty, które w okresie obowiązywania stanu wyjątkowego, prowadziły działalność/świadczyły usługi na obszarze objętym stanem wyjątkowym, w poniżej wskazanym zakresie:

  • usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
  • działalność gospodarczą w zakresie gastronomii;
  • działalność organizatora turystyki lub podmiotu ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych;
  • działalność pilota wycieczek lub przewodnika turystycznego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
  • działalność w zakresie wypożyczania i dzierżawy sprzętu turystycznego i rekreacyjnego.

Ponadto, ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela przewiduje, iż każdy, kto poniósł stratę majątkową w następstwie ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela, ma możliwość  ubiegania się o odszkodowanie od Skarbu Państwa za straty majątkowe.

Szczegółowe informacje na temat niezbędnej dokumentacji, składania wniosków, warunków uzyskania rekompensat lub odszkodowań oraz wypłaty środków można znaleźć w BIP Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w zakładce „Dla Klienta” oraz pod numerami infolinii (poniedziałek-piątek, godz. 7.30-15.30):

–  wydanie decyzji w sprawie rekompensat lub odszkodowań – 81/ 307-96-34

–  wypłata rekompensat, pomoc de minimis, wypłata odszkodowań – 81/ 307-96-35

 

Pełna treść ustawy