Departament Promocji, Sportu i Turystyki

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w 2020 r. Termin składania ofert upływa 5 lutego 2020 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie powierzenia w 2020 r. Termin składania ofert upływa 5 lutego 2020 roku.

Dnia 15 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr CVIII/2233/2020 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie powierzenia z terminem realizacji od 24 lutego 2020 r. do 14 grudnia 2020 r.

Informację o konkursie można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Artura Grottgera 4, pok. 435, 436 i 437 lub pod nr. telefonów: (0 81) 44-16-706, 44-16-718, 44-16-524

W załączeniu przedstawiamy:

  1. Uchwałę Zarządu
  2. Ogłoszenie – Załącznik do uchwały
  3. Wzór oferty realizacji zadania publicznego

do-pobraniaDO POBRANIA

Uchwała 2020 – powierzenie ogłoszenie 24.02-14.12.2020

Ogłoszenie sport 2020-powierzenie II

Oferta realizacji zadania publicznego (1)