Departament Promocji, Sportu i Turystyki

„Konkurs – Turystyka 2020” – rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w formie wspierania w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Wyniki II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania turystyki i krajoznawstwa w formie wspierania z terminem realizacji od 15 sierpnia 2020 r. do 15 grudnia 2020 r.

„Konkurs-Turystyka 2020” – rozstrzygnięcie II otwartego konkursu ofert.

Dnia 4 sierpnia 2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego w Uchwale nr CLXXIII/3294/2020 dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w formie wspierania z terminem realizacji od 15 sierpnia 2020 do 15 grudnia 2020 r.

W załączeniu: